Sorodne objave

 

Za prvošolčke je vstop v prvi razred osnovne šole zagotovo pomemben dan. Nedvomno si ga bo zapomnila tudi letošnja generacija učencev, ki je prag šole prestopila 1. septembra 2016.

Policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem že vrsto let, v sodelovanju s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovnimi šolami, vrtci  in občinami, pred pričetkom šolskega leta opravijo podroben pregled šolskih poti in avtobusnih prog v šolskih okoliših, da bi odpravili vse morebitne pomanjkljivosti in pred pričetkom pouka še izboljšali  prometno infrastrukturo.

Slika1.zmaj

Na prvi šolski dan sta pri varovanju šolskih otrok sodelovala tudi dr. Tomaž Rožen, župan ravenske občine in Dimitrij Gaberšek, komandir PP Ravne na Koroškem.

V prvih dneh pouka pa nato policisti, skupaj s člani združenja šoferjev in avtomehanikov, upokojencev  in gasilskih društev, skrbijo za varnost otrok, saj  na šolskih poteh opravljajo varovanje malčkov na poti v šolo in nazaj domov. Člani sodelujočih društev in prostovoljci že vrsto let opravljajo svoje naloge nadvse vestno in profesionalno. Letos na območju celotne ravenske policijske postaje opravlja preventivne naloge kar 48 prostovoljcev.

Slika3.zmaj

Vodja policijskega okoliša Zvonko Uršnik in ravnatelj Stanislav Osojnik sta pozdravila prvošolčke na Osnovni šoli Prežihovega Voranca.


Vodje policijskih okolišev so sodelovale pri sprejemih prvošolčkov in njihovih staršev v šolah na celotnem območju policijske postaje. Policisti na takšnih sprejemih poudarjajo predvsem dolžnosti staršev, saj se učenec 1. razreda še ni sposoben samostojno gibati v prometu, zato policisti staršem podajo povsem praktične nasvete in krajši izvleček veljavne prometne zakonodaje.