Sorodne objave

 

Že tradicionalni posvet Varno poletje, ki ga vsako leto organizirata Policijska uprava Koper in Fakulteta za turistične študije pri Univerzi na Primorskem, z namenom osveščanja o varnosti in njenem pomenu pred začetkom glavne turistične sezone, je letos potekal pod naslovom Vpliv urejenosti in osvetlitve na občutek varnosti obiskovalcev turistične destinacije.

predavanje

Osrednja tema okrogle mize, ki smo jo izvedli 26. maja 2022 v Pretorski palači v Kopru, se je osredotočila na segment varnosti življenja v urbanem prostoru obalnih mest in občin. Urejenost ali neurejenost okolice je tako še bolj kot za obiskovalce in turiste pomembna za domačine, ki v kraju stalno živijo, saj je urejenost okolja povezana s pojavnostjo kaznivih dejanj.

Dogodek se je začel s predstavitvijo statistike kriminalnih dejanj v obalnih mestih; podatke je predstavila kriminalistka Andreja Moličnik Potepan. Sledilo je predavanje kriminalista Mateja Družine za lastnike in najemnike lokalov o preventivnem ravnanju v primeru vlomov in vandalizma ter ropov. Lastniki lokalov so predstavili svoje izkušnje in prizadevanja, da bi skupaj z občino poiskali rešitve za večjo varnost, predvsem v smeri preventivnih ukrepov. Izpostavili so, da že občasne skupne patrulje policistov in redarjev vplivajo na večji občutek varnosti lokalnih prebivalcev, dnevnih obiskovalcev in turistov.

okrogla miza

V drugem delu posvetu je pod vodstvom moderatorja dr. Janeza Mekinca iz Fakultete za turistične študije potekala okrogla miza na temo vpliva urejenosti in osvetlitve na občutek varnosti obiskovalcev turistične destinacije. Na začetku je Mark Burton-Page, direktor mednarodne mreže mest za urbano razsvetljavo LUCI (ang. Lighting Urban Community International), v videoposnetku predstavil organizacijo ter razmišljanja o vplivu osvetljevanja mest na varnost in turizem. LUCI pomaga mestom, da se soočajo z novimi oblikami urbanega razvoja, življenjskega sloga in potrebami po bolj trajnostnem razvoju, in pomaga pri iskanju ustreznih odgovorov na velike izzive, ki jih predstavlja osvetljevanje.

Prof. dr. Gorazd Meško je izpostavil nekatere izzive, kot so prostori znotraj obalnih občin, kjer je največ kriminala v urbanem in ruralnem okolju, prikazal povezavo med urejenostjo okolja in pojavnostjo kaznivih dejanj ter orisal, katere ukrepe policija izvaja ali predlaga z namenom boljše urejenosti okolice in s tem zmanjšanja kriminalitete oziroma drugih kršitev.

Damjan Sever iz PU Koper je v razpravi izpostavil primer dobre prakse urejenosti nekaterih območij v Kopru. Podaril je, da so prav policisti velikokrat pobudniki za ureditev določenih okolij, prav tako pa so tudi pobudniki koordinacij in različnih dogovorov za izboljšanje varnosti.

Mojca Vojska, direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Mestne občine Koper, pa je kot primer izpostavila, da v okviru aktualnega Festivala Art pravkar potekajo poslikave podhodov z umetniškimi deli, kar daje drugo podobo temnim podhodom in hkrati predstavlja možnost umetniškega izražanja. S kulturnimi in preventivnimi dejavnostmi se oblikujejo v zanemarjenih in zapostavljenih točkah novi prostori, kjer se tako prebivalci kot obiskovalci počutijo prijetneje in predvsem varneje.

Dr. Meško je še izpostavil, da je partnersko sodelovanje med komunalo in redarstvom dobra rešitev tako pri razbremenjevanju policije kot tudi pri socialni vlogi, ki jo lahko prevzemajo redarji in pomagajo poleg urejanja prometa tudi informirati in usmerjati turiste.

okrogla miza govorci

Skupna ugotovitev razprave je bila, da je v Sloveniji še vedno okolje zelo urejeno v primerjavi z drugimi tujimi prestolnicami in turističnimi kraji, kar je treba ohranjati in vzdrževati. Prav tako je povezovanje vseh lokalnih akterjev v okviru varnostnih svetov pred sezono ključnega pomena. To prispeva k varnejšemu poteku turistične sezone.

Tako policisti kot turistični ponudniki si želimo, da bi bila turistična sezona čim bolj varna, zato se vsako leto trudimo z ozaveščanjem in preventivnim delovanjem. Zavedamo se, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko več, kot bi naredil vsak sam.

Povezane vsebine

Varno v poletje na slovenskih cestah!

Nasveti za večjo varnost v in ob vodi

Vlomilci in tatovi niso na dopustu