Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Koper smo v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije in družbo Hoteli Bernardin, d. d., tudi letos pripravili akcijo z naslovom Varno poletje, pri čemer smo se osredotočili na večjo varnost na kopališčih. 

S preventivnimi slogani na različnih plažnih izdelkih želimo pomen varnosti čim bolj približati tako obiskovalcem Obale kot lokalnim prebivalcem. V ta namen smo se povezali z vsemi upravljavci plaž, poleg Hotelov Bernardin pa so k sodelovanju pristopili še Kamp Fiesa, Krka Strunjan, Komunala Koper in Okolje Piran. Preventivni akciji so se pridružili tudi reševalci s Prehospitalne enote Koper, ki so ob nesrečah na morju poleg reševalcev iz vode prvi na kraju, in inšpektorica za naravne in druge nesreče. Na ta način smo v preventivno akcijo vključili kar 10 slovenskih kopališč.

003

 Podrobneje smo svoje preventivne aktivnosti predstavili na novinarski konferenci, ki je potekala 27. maja 2015 na bernardinski plaži v Portorožu in na kateri so sodelovali direktor Policijske uprave Koper Danimir Rebec, policijski inšpektor in vodja preventivnega projekta Leon Godejša, predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin Marko Jazbec, inšpektorica za naravne in druge nesreče Vanda Zidarič in vodja Prehospitalne enote Koper Matej Rubelli Furman.


Danimir Rebec je najprej predstavil ugodno varnostno situacijo na območju koprske policijske uprave; lani smo namreč preiskali kar 60 odstotkov kaznivih dejanj. Posebej je izrazil zadovoljstvo, ker se je dvignila raven preiskanih premoženjskih kaznivih dejanj, ki najbolj obremenjujejo obiskovalce plaž. Predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin Marko Jazbec je izpostavil rešitve in načine, ki jih uporablja podjetje, ko se sooča z varnostnimi izzivi. Poudaril je, da je varnost je osnovni standard, ki ga moramo zagotavljati gostom in obiskovalcem.

052

Inšpektorica za naravne in druge nesreče Vanda Zidarič je javnosti predstavila pomen ureditve plaž skladno z veljavno zakonodajo. Sama bdi nad urejenostjo in varnostjo tako plaž kot tudi reševalcev. Vodja Prehospitalne enote v Kopru dr. Matej Rubelli Furman pa je poudaril pomen prvih 10 minut, ki so ključne v primeru zdravstvenih težav kopalcev. To so namreč tiste minute, ko na kraju še ni zdravstvenega osebja. Samoiniciativno je predlagal, da bi dodatno izobraževali reševalce iz vode, da bi vsak od njih znal profesionalno zaščititi morebitno ogroženo življenje.

046

Prikaz pravilnega reševanja utopljenca


Policijski inšpektor na PU Koper in vodja preventivnega projekta Leon Godejša pa je predstavil preventivni projekt Varno poletje 2015. Kot je povedal, smo letošnje izdelke in slogane izbrali s pomočjo študentov Turistice, da bi se čim bolj približali kopalcem in jih tako ozaveščali o samozaščitnem ravnanju. Prizadevanjem policije so se pridružili tudi predstavniki podjetij, ki so podprla preventivno akcijo, in Matjaž Markič, eden najboljših slovenskih plavalcev, ki je bil do nedavnega kot vrhunski športnik tudi zaposlen v Policiji. Markič je podprl preventivno akcijo in povedal, da se tudi sam trudi vzgajati mlade plavalce v duhu varnega kopanja. 

014

Vsekakor bomo tovrstne dogodke ponavljali čez vse poletje na različnih plažah in tako vso sezono opozarjali obiskovalce plaž na previdnost in zaščito. Ob teh priložnostih jim bomo delili tudi izdelke s preventivnimi napisi v treh jezikih. Tako policisti kot turistični ponudniki si želimo, da bi bila turistična sezona čim bolj varna, zato se vsako leto trudimo z ozaveščanjem in preventivnim delovanjem. Zavedamo se, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko več, kot bi naredil vsak sam.