Sorodne objave

 

Pojasnjujemo, da že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja, skupina policistov in kriminalistov zadevo intenzivno preiskuje.

V zadevi glede suma hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja so policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana v sodelovanju s policisti in kriminalisti iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave do danes opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem. Intenzivna kriminalistična preiskava ter zbiranje obvestil pa potekata še naprej. O aktivnostih in ugotovitvah obveščamo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Lahko povemo, da smo do sedaj na podlagi razlogov za sum zaznali skupno manj kot deset primerov kaznivih dejanj iz poglavij zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V navedenih primerih so znane tako žrtve kot osumljenci teh dejanj. V preverjanju pa je še nekaj anonimnih prijav različnih drugih kaznivih ravnanj.

Taktika in metodika preiskovanja kaznivega dejanja, izvajanje ukrepov in njihovo zaporedje je odvisna od specifičnih okoliščin oziroma od vsakega primera posebej. Lahko pa navedemo, da se preiskava vodi v skladu s kriminalistično taktiko preiskovanja kaznivih dejanj s ciljem raziskati vse primere v celoti.

Zaradi interesa preiskav, nadaljnjih aktivnosti policije ter zaradi zaščite žrtev, podrobnosti o samih preiskavah in drugih informacij javnosti ne moremo posredovati.

Razumemo zadržanost žrtev, vendar policisti in kriminalisti zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo in preprečimo, da bi se dejanja še kdaj ponovila. Žrtve želimo spodbuditi, da dejanja prijavijo. V policiji z žrtvami postopamo še posebej skrbno in občutljivo. Žrtvam nudimo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku.

Vse morebitne žrtve vseh oblik kaznivih dejanj pozivamo, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo. Javnosti lahko pojasnimo tudi, da policija lahko preiskuje kazniva dejanja po uradni dolžnosti, tudi če ga oškodovanec ne naznani, vendar le pod pogoji, da izve za dejanja in razloge za sum kaznivega dejanja in da je pregon zoper storilce tovrstnih dejanj še dopusten (zastaralni roki in druge okoliščine, zaradi katerih pregon ni mogoč).

Povezane vsebine

Intenziteta preiskave je ves čas na najvišji stopnji

Odslej lahko podate tudi anonimno e-prijavo s področja spolnega nasilja