Sorodne objave

Seksting 18. december 2021
Grooming 18. december 2021
 

Kriminalisti in policisti PU Ljubljana so neprenehoma vpeti v zbiranje obvestil in analizo pridobljenih podatkov že od pojava prve informacije o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja. Vsakodnevno pri tem sodeluje še več policistov in kriminalistov iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave. Intenzivno vseskozi poteka tudi sodelovanje z Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani.

Od zaznave informacij so opravili več deset razgovorov, nekaj več oseb še iščejo, saj obstaja možnost, da bi navedene osebe lahko dale koristne informacije. Nekatere od teh oseb se nahajajo tudi v tujini, zato sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi več držav. Kriminalisti in policisti se prioritetno trudijo identificirati žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu in zbranih informacij. Ravnanje policije je vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev.

Pri zbiranju obvestil so pregledali ogromno količino zapisov na spletnih omrežjih, analizirali operativne podatke in pregledovali video posnetke, s katerimi so lahko potrdili ali ovrgli verodostojnost nekaterih izjav. V preverjanju je tudi še nekaj anonimnih prijav različnih kaznivih ravnanj.

Ukrepi se sproti prilagajajo glede na nove informacije, ki jih vsakodnevno dodatno pridobivajo. Interes celotne preiskave je usmerjen k temu, da bi vse primere odkrili in raziskali v celoti. Zato se preiskuje vse vrste kaznivih ravnanj. Do sedaj smo tako lahko na podlagi razlogov za sum zaznali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in premoženjska kazniva dejanja, katerih so osumljene različne osebe.

V obravnavo primera tako vlagamo maksimalen trud, da bi tudi žrtve spoznale, da je interes policije, da storilci za tovrstna kazniva dejanja odgovarjajo. Le s skupnim sodelovanjem lahko dosežemo obravnavo storilcev in podamo jasno sporočilo, da tovrstna dejanja ne bodo ostala nekaznovana ter tako preprečimo podobna nesprejemljiva dejanja. Iz tega razloga še enkrat poudarjamo in pozivamo vse morebitne žrtve teh kaznivih dejanj, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo.

Zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti policije ter zaradi zaščite žrtev, bolj podrobnih informacij javnosti trenutno ne moremo posredovati.

Povezane vsebine

Odslej lahko podate tudi anonimno e-prijavo s področja spolnega nasilja (sporočilo za javnost, 1. september 2022)