Sorodne objave

 

Že obstoječim obrazcem za podajanje anonimnih e-prijav se zdaj pridružuje še možnost prijav nasilnih spolnih ravnanj. Javnost želimo na ta način spodbuditi k sodelovanju in tako še povečati učinkovitost zbiranja informacij.

Anonimna e-prijava nasilnih spolnih ravnanj

print screen e prijava

Do anonimne e-prijava nasilnih spolnih ravnanj lahko dostopate prek:

Kaj so nasilna spolna ravnanja?

Poznamo več vrst nasilnih spolnih ravnanj, med katerimi je najhujše posilstvo, sem pa spadajo tudi vsa preostala spolna ravnanja, ki jih žrtev občuti kot prisilo oziroma se zgodijo brez njene privolitve.

Nasilna spolna ravnanja so v Kazenskem zakoniku opredeljena kot kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in so eden najhujših posegov v osebnostno celovitost posameznika. V to skupino kaznivih dejanj sodijo poleg posilstva še spolno nasilje, spolna zloraba slabotnih oseb, spolni napadi na otroke oziroma osebe, mlajše od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in drugo.

Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost je treba čim prej prijaviti policiji. Ta vsako prijavo skrbno prouči in primerno ukrepa.

Anonimnost je zagotovljena, digitalne identitete ne potrebujete

Uporabniki lahko preko anonimnih e-prijav na preprost način oddate elektronsko prijavo za različna nasilna spolna ravnanja, pri čemer ne potrebujete digitalne identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). Pri tem vam zagotavljamo popolno anonimnost. To pomeni, da vam ni treba napisati svojih osebnih podatkov in ti tudi niso razkriti (IP številka računalnika, s katerega je bila poslana prijava, ni vidna). Če želite, da bi se na vas tudi osebno obrnili, pa lahko navedete svoje kontaktne podatke. Prav tako uporabnik ne potrebuje digitalnega certifikata, omogočeno pa je pripenjanje prilog.

Anonimno lahko sicer prijavite katero koli kaznivo ravnanje

Na državnem portalu eUprava in na spletnih straneh policije je objavljenih več storitev anonimnih e-prijav za različne skupine kaznivih dejanj. Ob tem poudarjamo, da lahko v katerem koli zavihku oddate anonimno e-prijavo za katerokoli kaznivo dejanje, četudi se ne nahaja na tem seznamu. Vse prijave policija zagotovo preveri in v skladu z možnostmi ukrepa.

Prijavitelje pa pozivamo, naj nam v tovrstnih anonimnih prijavah sporočijo čim več konkretnih, preverljivih podatkov, saj jih za dodatna pojasnila, ker je prijava anonimna, ne moremo naknadno kontaktirati.

Žrtve lahko policistom popolnoma zaupajo

Žrtve nasilnih spolnih ravnanj teh pogosto ne želijo prijaviti zaradi občutka krivde in sramu ali pa se bojijo maščevanja napadalca. Prav tako želijo čimprej pozabiti na to, kar se jim je zgodilo. Bojijo se tudi stigmatizacije in odziva okolice, če se bo za dejanje razvedelo. Lahko pa je žrtev tudi v takem šoku, da zaradi tega ne more razumno odreagirati.

V policiji vsekakor razumemo upravičeno zadržanost posameznikov, ki prestane takšno travmatično izkušnjo. Obenem pa policisti in kriminalisti zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo in preprečimo, da bi se dejanja še kdaj ponovila, zato želimo žrtve in vse, ki bi o takšnih ravnanjih kar koli vedeli, spodbuditi, naj dejanja prijavijo.

Prijavo lahko poda kdor koli

Prijavo nasilnih spolnih ravnanj lahko poda kdorkoli, tudi v imenu žrtve, ki morda sama take prijave ne zmore.

Žrtve se lahko v primeru, ko imajo kakršne koli zadržke do neposredne prijave policiji, obrnejo tudi na nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnega nasilja. Če želijo, lahko tudi v njihovem spremstvu obiščejo ali pokličejo policijo in prijavijo storilce.

e prijava vloga

Vsako prijavo bomo obravnavali resno, zagotovili bomo tudi pomoč in nasvete

V policiji žrtve obravnavamo še posebej skrbno in občutljivo, jim nudimo pomoč in nasvete, po opravljenem razgovoru jih seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči ter jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku. Pred časom smo pripravili tudi posebno aplikacijo, kjer lahko pridobijo informacije o poteku postopka.

Za nujne prijave pokličite številko 113!

Storitev anonimne e-prijave žrtvam, oškodovancem in pričam nudi varno okolje, kjer nam lahko sporočijo vse informacije o morebitnih nasilnih spolnih ravnanjih, četudi se jim zdijo nepomembne. Vendar pa poudarjamo, da anonimna e-prijava ni namenjena obveščanju o nujnih dogodkih! Nujne prijave, ki zahtevajo takojšnje posredovanje policije, ker je ogroženo življenje ali zdravje ljudi, zato nemudoma sporočite na interventno številko policije 113!

Storitev anonimne e-prijave kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost smo pripravili v Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji.

Povezane vsebine

Intenziteta preiskave je ves čas na najvišji stopnji (sporočilo za javnost, 1. september 2022)

Spolno nadlegovanje – nasveti za žrtve in očividce

Spolno nasilje

Spolno nasilje (brošura)

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji

Ko postanem žrtev kaznivega dejanja

Trgovina z ljudmi in prostitucija