Sorodne objave

 

Zaradi odmevnosti primera in različnih vprašanj, ki se pojavljajo v javnosti v povezavi s preiskavo suma kaznivih dejanj spolnega nasilja, smo danes, 13. septembra 2022, predstavili nekatere aktivnosti policije, seveda ob upoštevanju, da kriminalistična preiskava oz. predkazenski postopek še vedno intenzivno poteka.

DirektorPULJ DamjanPetric1

Dosedanje izsledke aktualne preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja, tudi v luči očitkov na delo policije, je v izjavi za javnost podrobneje pojasnil direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič, mag.

Direktor policijske uprave Damjan Petrič je na začetku poudaril, da ljubljanski policisti in kriminalisti, tako kot v vseh drugih primerih, tudi v preiskavi suma kaznivih dejanj spolnega nasilja primer obravnavajo skrbno in temeljito ter izvajajo vse možne operativne ukrepe na podlagi zakonskih pooblastil in v skladu s kriminalistično stroko.

Že takoj po prvih informacijah o hudih kaznivih dejanjih opravili vrsto razgovorov in pregledali več tisoč komentarjev na družbenih omrežjih, 3.500 samo na Instagramu

V nadaljevanju je pojasnil: "Že od prvih informacij, ki so se v soboto, 20. avgusta 2022, pojavile v medijih o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja, skupina policistov in kriminalistov zadevo aktivno preiskuje. Namreč, v prvi fazi smo imeli na razpolago le informacije, dosegljive v medijih, in anonimna pričevanja na Instagram profilu ter prejete anonimne informacije.

Že v začetku je bila intenzivnost zbiranja obvestil na najvišji ravni, saj imamo kot institucija ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja in posebno skrb do žrtev kaznivih dejanj.

Kriminalisti so že med prvim vikendom (torej 20. avgusta 2022) opravili vrsto razgovorov, v katerih so preverjali, ali so bila storjena kazniva dejanja.

Pregledanih je bilo več tisoč komentarjev na različnih družbenih omrežjih (3.500 na Instagramu). Na tej podlagi so bile identificirane osebe, ki bi lahko dale koristne podatke v konkretnih primerih.

Te informacije in sodelovanje žrtev kaznivih dejanj so še toliko bolj pomembne, ko gre za preiskave dejanj, ki se večinoma zgodijo v zaprtih krogih. Večinoma le žrtev in osumljeni poznata dejanske okoliščine dogodka.

Do danes opravili 64 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko imeli koristne informacije

25. avgusta 2022 je bil med drugim opravljen razgovor tudi s pričo, ki je prva navedla določene osebe, ki naj bi bile domnevno žrtve kaznivih dejanj.

Naslednji dan je bilo o zbranih ugotovitvah obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, predlagana so jim bila tudi posamezna preiskovalna dejanja. Pobudo je policija v naslednjih dneh (konkretneje 31. avgusta 2022) na zahtevo tožilstva še dopolnila z dodatno zbranimi obvestili od 36 oseb. Zaseženi so bili posnetki videonadzornih sistemov (kamer) in elektronske naprave.

Policisti in kriminalisti so v naslednjih dnevih opravljali razgovore in pridobivali podatke o novih osebah, ki bi lahko dale koristne podatke, sodelovali z državnim tožilstvom, ki je bilo seznanjeno s postopki in ugotovitvami policije. Tako je bilo do danes opravljeno 64 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem primeru, z nekaterimi so bili razgovori opravljeni tudi večkrat.

Čeprav so določene žrtve že podano prijavo umaknile, policija z zbiranjem informacij nadaljuje, saj gre za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja

Med preiskavo smo se srečevali tudi s situacijami, ko so se osebe izogibale stiku s policijo, prav tako pa so določene žrtve že podano prijavo umaknile. Ne glede na to gre za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja, zato policija z zbiranjem informacij in drugimi preiskovalnimi opravili nadaljuje.

Dodajamo še, da se nekatere osebe nahajajo tudi v tujini, zato sodelujemo tudi z tujimi varnostnimi organi.

Do sedaj znanih osem oškodovancev za deset primerov kaznivih dejanj in najmanj trije osumljenci

Do sedaj smo tako na podlagi razlogov za sum odkrili 8 oškodovancev za 10 primerov kaznivih dejanj iz poglavij zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, katerih so osumljene najmanj tri osebe. Od določenih smo tudi že zbrali obvestila in izvajamo nadaljnje postopke.

V dosedanji preiskavi je bilo ugotovljeno, da so bila kazniva dejanja (razen premoženjskih kaznivih dejanj) storjena v preteklih letih, najstarejše pred 35 leti.

V navedenih primerih so znane žrtve in osumljenci teh dejanj, kriminalistična preiskava pa poteka v skladu s kriminalistično stroko. Zato na tem mestu še enkrat odločno zavračamo vsakršne očitke na račun dela policije in dinamike izvedenih ukrepov.

Pri preiskovanju takih kaznivih dejanj potrebna posebna taktičnost in preudarnost

Sosledje kriminalistične preiskave zahteva posebno taktičnost in preudarnost pri preiskovanju takih kaznivih dejanj, izvajanje policijskih in preiskovalnih ukrepov in njihovo zaporedje je odvisno od specifičnih okoliščin oziroma od vsakega primera posebej. Lahko pa navedemo, da se preiskava vodi v skladu s kriminalistično taktiko preiskovanja kaznivih dejanj s ciljem raziskati vse primere v celoti, policija pa izvaja vse možne ukrepe, ki so jih v skladu z zakonskimi pogoji na razpolago, da potrdi utemeljen sum, da so bila storjena kazniva dejanja.

Preiskovanje kaznivih dejanj je izredno dinamičen proces, v katerem vedno znova prihajamo do novih ugotovitev, katerim prilagajamo preiskavo.

Intenzivna in izredno dinamična kriminalistična preiskava se nadaljuje, o ugotovitvah sproti obveščamo okrožno državno tožilstvo

Intenzivna kriminalistična preiskava ter zbiranje obvestil potekata še naprej, preverjamo še nekaj anonimnih prijav različnih drugih kaznivih ravnanj. O aktivnostih in ugotovitvah sproti obveščamo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, posredovali smo jim tudi že dve poročili po 148/10. členu Zakona o kazenskem postopku.

Poudarjamo, da policija vseh svojih postopkov, že izvedenih ukrepov, preiskovalnih dejanj in načrtov o nadaljevanju preiskave ter podrobnosti primera ne more razkrivati javnosti, saj bi tako močno ogrozili samo preiskavo, ki še intenzivno poteka. S tem bi ogrozili pridobivanje dokazov oziroma ponovno izpostavili vse žrtve.

Vse morebitne žrtve ponovno pozivamo k prijavi kaznivih dejanj

Pozivamo pa vse morebitne žrtve vseh oblik kaznivih dejanj, naj sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo.

Javnosti lahko pojasnimo tudi, da policija lahko preiskuje kazniva dejanja po uradni dolžnosti, tudi če ga oškodovanec ne naznani, vendar le pod pogoji, da izve za dejanja in razloge za sum kaznivega dejanja in da je pregon zoper storilce tovrstnih dejanj še dopusten (zastaralni roki in druge okoliščine, zaradi katerih pregon ni mogoč).

Postopke z žrtvami kaznivih dejanj vodimo še posebej skrbno in obzirno

Razumemo zadržanost žrtev, vendar policisti in kriminalisti zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo. Žrtve želimo spodbuditi, naj dejanja prijavijo. V policiji z žrtvami postopamo še posebej skrbno in obzirno. Žrtvam nudimo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči ter jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku."

Povezane vsebine

Odslej lahko podate tudi anonimno e-prijavo s področja spolnega nasilja
Ste postali žrtev kaznivega dejanja?
Spolno nasilje