Sorodne objave

 

Če ste oškodovani zaradi kaznivega dejanja, imate številne pravice v postopku zoper storilca ali v zvezi z odškodnino, zaščito in pomočjo. Žrtev kaznivega dejanja lahko postane vsakdo: moški, ženska, mladostnica oz. mladostnik in otrok, ne glede na spol, starost, izobrazbo, narodnost ali drugo osebno okoliščino. 

Kdo je lahko žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja je oseba, ki je zaradi kaznivega dejanja utrpela neposredno škodo kot dokazljivo posledico tega dejanja. To pomeni, da ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli telesne ali duševne posledice ali da je bila vaša lastnina poškodovana, uničena ali odvzeta zaradi dejanja, ki velja za kaznivo po kazenski zakonodaji.

Kaznivo dejanje, kakršno je telesna poškodba, posilstvo, rop, poskus umora, vlom v stanovanje, izsiljevanje, tatvina ali drugo, je za žrtev vedno poseg v osebno integriteto, zasebnost. Predstavlja lahko tudi stresni dogodek, ki lahko poruši človekovo osebnostno ravnovesje, njegov občutek varnosti, zaupanja. V takšnih primerih se žrtve pogosto soočajo z različnimi telesnimi in duševnimi poškodbami (hud stres, tesnoba itd.), čustvenimi pretresi (travma, duševne motnje), lahko pa se soočajo tudi s škodo na premoženju.

zloženka naslovnicaSte postali žrtev kaznivega dejanja? Poznate svoje pravice?

Z novelo zakona o kazenskem postopku, ki se je začela uporabljati 20. oktobra 2019, se na podlagi zavezujoče evropske zakonodaje v slovenski pravni red vnašajo nove zakonske rešitve, ki žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo širok nabor pravic v predkazenskem in kazenskem postopku z vidika zaščite, podpore in odškodnine žrtvam.

Odgovore na vprašanje, katere pravice imajo žrtve kaznivih dejanj, lahko poiščete v brošuri Pravice žrtev kaznivih dejanj .

Če ste žrtev kaznivega dejanja, ga lahko prijavite policiji ali državnemu tožilstvu

To lahko storite, tako da:

Anonimna prijava:

Kaj lahko pričakujem od policije

Temeljna naloga policije je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi. Zato žrtvam kaznivih dejanj pomaga ter zagotavlja njihovo varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno pozornost sodelovanju z žrtvami.

Policija mora izvesti potrebne ukrepe, da se morebitna kazniva dejanja preprečijo oz. da se storjena kazniva dejanja odkrijejo, preiščejo in najde storilec ter zavarujejo dokazi za kazenski postopek.

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije o posameznih pravicah so na portalu GOV.SI: Pravice žrtev kaznivih dejanj, kjer so objavljene tudi brošure v angleškem, hrvaškem,italijanskem, madžarskem in nemškem jeziku.