Sorodne objave

 

Policijska postaja Nova Gorica je 14. februarja 2023 pripravila strokovni posvet na temo medvrstniškega nasilja, ki so se ga poleg uslužbencev Policijske uprave Nova Gorica udeležili tudi ravnatelji več osnovnih šol na Severnem Primorskem, med udeleženci pa so bili tudi predstavniki Centra za socialno delo Severna Primorska, skupaj več kot 30 udeležencev.

Ker je uspešnost reševanja te problematike mogoče zagotoviti le s skupnim pristopom tako policije kot drugih državnih in nevladnih organizacij, so takšni posveti zelo pomembni za izmenjavo mnenj in izkušenj.

foto1 posvet2023

Strokovni posvet je povezovala pomočnica načelnika PP Nova Gorica Suzana Ipavec, naloge posameznih institucij pri zaznavi in obravnavi vrstniškega nasilja pa so poleg uslužbencev novogoriške policijske uprave predstavili tudi Damir Urek iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, dr. Simon Slokan, glavni inšpektor v Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ter Jerneja Pavšič Štrukelj, vodja aktiva za otroke in mladostnike v Centru za socialno delo Severna Primorska.

foto posvet2023 3

Medvrstniško nasilje kot družbeni problem predstavlja izziv za mladostnike in njihove starše, zaradi raznolikosti oblik nasilja in kompleksnosti prepoznavanja, razumevanja in ustreznega odzivanja pa je izziv tudi za lokalno in širšo skupnost. Za obvladovanje in zmanjševanje te problematike je zato potreben celosten pristop, ki zahteva ustrezno aktivacijo tako šol kot drugih organizacij v okolju.

Prav zato je pomembno, da (pre)poznamo znake nasilja nad otroki in vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža/-e in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja. Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Oblike medvrstniškega nasilja so različne, tako kot so različni načini njegovega izvajanja. Nasilje nad vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, ampak se lahko pojavi povsod. Lahko gre za enkratno nasilno ravnanje, običajno pa se nasilje dogaja dalj časa. Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna, prepoznavna, druga pa so prikrita (na primer obrekovanje, namerno izločanje iz skupine, manipuliranje s prijateljstvi).

Eden od pomembnih krajev izvajanja nasilja je svetovni splet oziroma različna družbena omrežja, pri čemer storilci nasilna dejanja praviloma izvajajo od doma. Prav spletno nasilje kot ena od možnih oblik medvrstniškega nasilja je v zadnjem času v porastu. Svetovni splet kot območje brez nadzora je namreč posebna kategorija, kjer se storilci lahko skrijejo za anonimnostjo in psevdonimi ali pa si nadenejo lažno identiteto. Najpogosteje prihaja do zlorab fotografij, pisanj, posnetkov, izvajanja odkritih in prikritih groženj, zlorab identitete, ustvarjanja lažnih osebnih profilov in podobno.

Sodeč po pozitivnih odzivih udeležencev letošnjega strokovnega posveta bo novogoriška policijska uprava s podobnimi srečanji nadaljevala tudi v prihodnje.

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki

Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja (zgibanka)