Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v teh mesecih izvedli več preventivnih aktivnosti za varno vožnjo s traktorji.

Preventivni nasveti policije za varno vožnjo traktorjev v cestnem prometu


Policisti policijskih postaj Ajdovščina, Šempeter pri Gorici in Nova Gorica so se maja 2009 v krajevnih skupnostih udeleževali mobilnih tehničnih pregledov traktorjev, ki jih vsako leto v tem času načrtujejo pooblaščene organizacije za tehnične preglede.

traktor

Voznikom traktorjev so policisti ob tem svetovali, kako najbolj varno ravnati pri vožnji v cestnem prometu, pri delu s traktorjem v gozdu, vinogradu, travniku ali na drugih voznih površinah.

Opozarjali so jih tudi na nevarno vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo z neprimerno hitrostjo glede na vozno površino, naklon zemljišča, na večjo pazljivost pri delu s traktorskimi pripomočki in ustrezno opremo traktorja (nameščen varnostni lok ali kabina, delujoče zavore, vzvratna ogledala, delujoče luči ipd.).

Skoraj 500 voznikom traktorjev je prejelo tudi zloženko Za varno vožnjo traktorjev v prometu, ki jo je v ta namen izdala PU Nova Gorica.

Voznike traktorjev, ki s traktorji opravljajo različna dela izven cest, pa policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo na previdnost pri vožnji in uporabi traktorskih pripomočkov.

Z opisanimi aktivnostmi želimo policisti v tem času izboljšati varnost voznikov traktorjev in vseh drugih udeležencev v prometu.

traktor2