Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
 

Društvo veteranov Sever Severne Primorske je v okviru obeleževanja letošnje 20. obletnice osamosvojitve Slovenije 23. maja 2011 na objektu nekdanjega Oddelka milice na Mostu na Soči postavilo spominsko ploščo. V tej stavbi je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja takratne milice, poleg tega pa so bila v omenjeni zgradbi shranjena tudi druga sredstva, pomembna za delovanje milice v takratnih vojnih razmerah.

Pozdravne besede so udeležencem slovesnega odkritja spominske plošče namenili direktor Policijske uprave Nova Gorica Alojzij Mohar, podžupan Občine Tolmin Darjo Velušček in predsednik območnega združenja borcev za vrednote NOB Tolmin Rok Uršič. Navzoče je nagovoril tudi Jože Režonja, ki se je kot takratni komandir Postaje milice Tolmin in organizator Manevrske strukture narodne zaščite za področje delovanja milice spomnil dogodkov iz obdobja osamosvajanja Slovenije. Med drugim se je zahvalil tudi vodstvu Društva veteranov Sever Severne Primorske, ki je s postavitvijo spominske plošče poskrbelo, da se takšni dogodki ustrezno obeležijo in ohranijo v spomin tako sedanjim kot tudi prihodnjim generacijam.

IMG 2951 resize

Takratni komandir Postaje milice Tolmin Jože Režonja in njegov namestnik Igor Volk sta slovesno odkrila spominsko ploščo na omenjenem objektu.

IMG 2957 resize Na slovesnosti pa je o aktivnostih in nalogah, ki jih je izvedla takratna milica skupaj s pripadniki Teritorialne obrambe ter ob nesebični pomoči državljank in državljanov, ki so bistveno prispevale k temu, da je Slovenija danes samostojna država, v svojem nagovoru spregovoril tudi direktor novogoriške policijske uprave Alojzij Mohar. Med drugim je poudaril, da je bilo v času osamosvojitvenih procesov potrebno izpeljati tudi druge aktivnosti, ki so sicer javnosti manj poznane, vendar so bile zelo pomembne pri nadaljnjem osamosvajanju Slovenije. In ena od teh aktivnosti je bilo tudi tajno shranjevanje orožja takratne slovenske milice, ki ga takrat policisti niso potrebovali za opravljanje svojih rednih nalog.  Spominska plošča je po besedah Moharja spomin in opomin, da so bili takrat med nami ljudje, ki so se zavedali svoje odgovornosti do domovine.

IMG 2886 resizeIMG 2949 resize

Za pester in bogat kulturni program so poskrbeli člani Mešanega pevskega zbora Zdravko Munih in učenci osnovne šole Dušana Muniha iz Mosta na Soči. Ob tej priložnosti je predsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske Angel Vidmar ravnatelju tamkajšnje osnovne šole Branku Loncnerju za njihovo šolsko knjižnico slovesno izročil tudi zadnje izdane knjige glede Manevrske strukturo narodne zaščite, ki jih je izdalo Združenje Sever.