Sorodne objave

 

Policisti Policijske postaje Šempeter pri Gorici so 29. decembra 2011 izvedli načrtovan poostren nadzor, da bi v prazničnem času, tako kot drugod po Sloveniji, tudi na tem območju preprečili negativne posledice, do katerih lahko pride zaradi nepremišljene in neprevidne uporabe pirotehničnih izdelkov.

foto1

Za varne praznike brez poškodb s pirotehničnimi izdelki - informacija z novinarske konference (19. 12. 2011)


Policisti so poostrene aktivnosti z namenom preprečevanja neprevidne, nepremišljene in objestne uporabe pirotehničnih izdelkov izvedli predvsem na tistih krajih, kjer je prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov (v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve, pa tudi v okolici osnovnih in srednjih šol).

Sprememba zakonodaje iz leta 2008 je sicer povsem prepovedala prodajo, posest in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Pri ognjemetnih izdelkih kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, pa je njihova prodaja dovoljena od 19. do 31. decembra, medtem ko je njihova uporaba dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem.

Za prekršek je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, policisti pa izdelek zasežejo, tudi če ni storilčeva last. Policisti lahko na kraju zasežejo eksploziv ali pirotehnične izdelke tudi pravni osebi, podjetniku ali fizični osebi, če ima v posesti ali uporablja eksploziv brez dovoljenja oz. v nasprotju z dovoljenjem, ali pa ravna s pirotehničnimi izdelki v nasprotju z zakonom.

''Policisti so danes občanke in občane opozarjali na previdno in uvidevno uporabo pirotehnike, ki je, čeprav je dovoljena, pogosto zelo moteča, še posebej za starejše ljudi in bolnike, pa tudi za hišne živali,'' je dejal komandir šempetrske policijske postaje Kristjan Mlekuš. Šempetrski policisti so sicer v decembru zasegli 65 pirotehničnih izdelkov.

foto3

Pri nadzoru so bili policisti pozorni tudi na kršitve s področja javnega reda in miru, cestnega prometa, zaščite živali itd. Šempetrskim policistom se je pri nadzoru nad novo prometno ureditvijo na glavnem trgu v Šempetru pri Gorici in bližnji okolici pridružil tudi tamkajšnji občinski redar. Vodstvo šempetrske policijske postaje pozitivno ocenjuje skupne oblike dela z medobčinskim redarstvom. Policisti so namreč z občinskimi redarji že sodelovali pri nalogah s področja varovanja okolja, nadzora mirujočega prometa, varstva šibkejših udeležencev cestnega prometa itd.