V okviru obeleževanja letošnje 20. obletnice ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite smo 22. maja 2010 na Šarfovi ulici 11 v Kobaridu slovesno odkrili spominsko ploščo, posvečeno hranitelju orožja takratne milice v letih 1990 in 1991.

spominskoobelezje

Na Šarfovi ulici 11 v Kobaridu je bilo tajno skladišče orožja takratnega oddelka milice v Kobaridu. Spominska plošča je postavljena v zahvalo Vinku Fincu, sicer upokojenemu miličniku, in njegovi družini za njegovo pogumno dejanje in pomoč v obdobju osamosvajanja Slovenije. Gre za prvo takšno obeležje na območju Policijske uprave Nova Gorica.

slavnostnoodkritjeplosce

Na slovesnosti, ki jo je organiziralo Društvo veteranov Sever Severne Primorske, sta spominsko ploščo odkrila Alojzij Mohar, direktor PU Nova Gorica, in Jože Režonja, komandir tedanje Postaje milice Tolmin in organizator občinske manevrske strukture narodne zaščite za področje delovanja milice.

direktorPUNovaGoricaAlojzijMohar

Udeležence je s slavnostnim govorom pozdravil direktor PU Nova Gorica Alojzij Mohar, ki je bil v času osamosvojitvenih procesov Slovenije komandir kobariškega oddelka milice, za njim pa je spregovoril tudi podžupan Občine Kobarid Branko Velišček.

mednagovoromdirektorjaPUNGAlojzijaMoharja

"Aktivnosti in naloge, ki jih je izvedla takratna milica skupaj s pripadniki Teritorialne obrambe ter ob nesebični pomoči državljank in državljanov, so bistveno prispevale k temu, da je Slovenija danes samostojna država. Takrat smo bili enotni, kot je bil enoten slovenski narod, saj so nas vodili složnost, medsebojno zaupanje in pomoč," je v svojem nagovoru poudaril direktor policijske uprave Alojzij Mohar in dodal, da je Jugoslovanska armada pobirala in v svojih skladiščih shranjevala orožje teritorialcev: "Zaradi zaostrovanja takratnih razmer je bilo pričakovati, da bo poskušala dolgocevno orožje odvzeti tudi slovenski milici. Prav zato je bila sprejeta odločitev, da je treba vse orožje, ki ga takrat policisti niso potrebovali za opravljanje svojih rednih nalog, shraniti zunaj objekta Oddelka milice Kobarid."

udelezencislovesnosti

Spominska plošča je po besedah direktorja PU Nova Gorica spomin in opomin, da so bili takrat med nami ljudje, ki so se zavedali svoje odgovornosti do domovine. Ob tej priložnosti se je posebej zahvalil Društvu veteranov Sever Severne Primorske, ki je začelo s postavljanjem obeležij na tem območju.

recitatorka

Bogat kulturni program so pripravili člani Mešanega pevskega zbora Žaga, recitatorka Alja Mohorčič in citrarka Špela Skočir.