Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Novo mesto so ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami izvajali številne aktivnosti na vseh območnih policijskih postajah. 

V sodelovanju s pristojnimi centri za socialno delo in društvom za življenje brez nasilja so na desetih lokacijah na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini na stojnicah mimoidočim predstavljali pomen prepoznavanja in prijave vseh oblik nasilja ter jim pojasnjevali pristojnosti policije in centrov za socialno delo.

Prijavi nasilje PUNM 12

Na stojnici v Novem mestu so občanom pripenjali bele pentlje kot simbol boja proti nasilju nad ženskami. Pripravili so tudi anketo, na podlagi katere bodo ugotovili, v kolikšni meri so ljudje seznanjeni z možnostmi prijave nasilja in pristojnostmi posameznih služb ter kakšno je njihovo mnenje o razširjenosti nasilja in stereotipih o nasilju nad ženskami. Želeli so slišati tudi mnenje o tem, kaj bi lahko institucije še storile za zmanjšanje nasilja. S svojimi aktivnostmi so policisti pritegnili pozornost. Tako ženske kot moške ter mlade in malo manj mlade so spodbudili k razmišljanju o nesprejemljivosti nasilja. 

Prijavi nasilje PUNM 16

Predstavniki policijske uprave in policijskih postaj so sodelovali tudi na okroglih mizah in posvetih na temo nasilja. V Krškem je pomočnik komandirja Policijske postaje Brežice opozarjal na različne oblike nasilja nad starejšimi in na njegovo razsežnost. Poudaril je, da malo obravnavanih primerov zagotovo ne odraža dejanskih razmer, razlog za neprijavo nasilja pa so pogosto strah žrtev, sram in sorodstveno razmerje s povzročitelji nasilja.

Inšpektorja v sektorju uniformirane policije sta v Krškem, Novem mestu in Črnomlju sodelovala na delavnicah, namenjenih mladim Rominjam. Govorili so o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami in obravnavali problematiko bega mladoletnic od doma. Inšpektorja sta udeleženkam povedala, na kakšen način lahko policisti zaščitijo žrtev in odstranijo povzročitelja nasilja ter kakšni so ukrepi policije, centrov za socialno delo in sodišč po prijavi nasilja. Predstavniki centrov za socialno delo in zdravstvenih domov so mlade ženske opozarjali na nevarnosti prezgodnjih zanositev, ki so tudi lahko usodne.


Številne preventivne aktivnosti ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Prijava nasilja je prvi korak k zaščiti žrtve!