Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

Vsebina projekta je bila vgradnja komunikacijske postaje TETRA v helikopter EC-135, ki je kupljen in namenjen izvajanju kontrole in nadzora schengenske meje. Policija je po vstopu v schengensko območje v skladu s Schengenskim memorandumom dolžna zagotavljati reden in učinkovit nadzor svojih schengenskih meja. Letalska policijska enota je kot izvajalec naloge zračne podpore zemeljskim enotam pri varovanju meje dolžna zagotavljati visoko raven zračne podpore. Slednje je mogoče zagotavljati le z uporabo ustreznih komunikacijskih sistemov. Ker se v slovenski policiji kot primarni radijski sistem uporablja komunikacijski sistem TETRA, je bila vgradnja omenjenega sistema v helikopter EC-135 nujna, da bi zagotovili učinkovito komunikacijo med helikopterjem in zemeljskimi enotami. Projekt, ki je vseboval predajo helikopterja izvajalcu, nabavo opreme, vgradnjo ter certifikacijo vgrajene opreme, kvantitativni in kvalitativni prevzem ter predajo helikopterja v operativno uporabo policije, se je izvajal v podjetju HELI–ONE, Norveška.

Namen projekta je bil zagotoviti učinkovito in varno komunikacijo med enotami v zraku in enotami na terenu pri izvajanju nalog nadzora in kontrole na zunanji meji. Namen je bil dosežen in na ta način tudi omogočeno učinkovitejše varovanje schengenske meje.


Vrednost projekta je 244.249,32 evrov.

EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 183.186,99 evrov.