24.nov.2008

Specializirana enota za nadzor državne meje

  Na območju Republike Slovenije opravlja policijske naloge, za katere so poleg splošnih potrebne tudi posebne veščine ali znanja ter specialna oprema ter jih je potrebno v celotni policiji izvajati usklajeno, in sicer: izvaja nadzor državne meje z optoelektronskimi sistemi in preglede prevoznih sredstev z elektronskimi in fiberoptičnimi napravami, opravlja poostrene in vnaprej načrtovane ciljne nadzore na državni meji, na obmejnem območju in v notranjosti države za preprečevanje, odkrivanje ter preiskovanje čezmejne kriminalitete, ilegalnih migracij, tihotapstva mamil, orožja, streliva, ukradenih vozil ter uporabe neveljavnih in ukradenih listin, sodeluje pri pripravi in izvedbi usposabljanja za posebne veščine in znanja s tega delovnega področja, skrbi za vzdrževanje, racionalno uporabo ter preizkuse materialno-tehničnih sredstev za delo enote, opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi, sodeluje pri pripravi sistemizacije in standardizacije ter načrta nabave materialno-tehničnih sredstev za delo enote.  

Več

24.nov.2008

Sektor mejne policije

Sektor opravlja naloge na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev. Tako načrtuje, organizira in nadzoruje naloge enot pri izvajanju mejne kontrole, varovanju državne meje, preiskovanju kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, pri preprečevanju nedovoljenih migracij in v zvezi z zakonodajo o tujcih. Na drugi stopnji odloča v zvezi s prehajanjem čez državno mejo ter usklajuje delo s Centrom za tujce.

Več

21.nov.2008

Sektor prometne policije

Sektor opravlja naloge na področjih:

Več

21.nov.2008

Sektor splošne policije

Sektor splošne policije opravlja naloge na področjih delovanja Posebne policijske enote (PPE), javnega reda in miru ter splošne varnosti in varnostnega načrtovanja. Z ministrstvom za notranje zadeve pa sodeluje na področjih usklajenega delovanja policije s silami za zaščito in reševanje ter vojaškimi in civilnimi strukturami, kriznega upravljanja in kritične infrastrukture ter zasebnega varovanja in občinskih redarstev. V sektorju sta organizirana dva oddelka.

Več

17.nov.2008

Uprava uniformirane policije

Na državni ravni za usklajeno, strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije skrbi Uprava uniformirane policije. Direktor uprave je Marko GAŠPERLIN.

Več