Predlagatelj: Mesto Dunaj

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 30. srečanju avstrijskih pihalnih orkestrov na Dunaju

Datum: Dunaj, 6. junij 2009

 

Predlagatelj: Zveza policijskih veteranskih društev Sever

PLAKETA SEVER (slika)

Obrazložitev: pomembno pomoč pri organizaciji in delu združenja

Datum: Portorož, 1. december 2008

 

Predlagatelj: Zveza slovenskih godb

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: Koncertni program na Dnevih godbeništva v Velenju

Datum: Velenje, 16. november 2008

 

Predlagatelj: MNZ Policija

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 6. letnem preizkusu vodnikov in službenih psov policije

Datum: Gotenica, 9. november 2008

 

Predlagatelj: IPA sekcija Slovenije

PLAKETA (slika)

Obrazložitev: za uspešno in prizadevno delo ter zasluge pri širjenju in razvoju IPA

Datum: Ptuj, 25. oktober 2008 (št. 7P08)

 

Predlagatelj: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

JUBILEJNO PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: ob 60-letnici delovanja-za dolgoletno in izjemno uspešno delovanje, spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in nepogrešljivi prispevek k razvoju slovenskega godbeništva

Datum: Ljubljana, 2. april 2008

 

Predlagatelj: Zveza slovenskih godb

ZLATI ČASTNI ZNAK ZSG (slika)

Obrazložitev: za izjemne aktivnosti, ki so bistveno prispevala k delovanju, ugledu in razvoju slovenskega godbeništva doma in v svetu

Datum: Ljubljana, 2. april 2008

 

Predlagatelj: IPA sekcija Slovenija regionalni klub za Koroško

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za dolgoletno in uspešno sodelovanje z IPA RK Koroška

Datum: Slovenj Gradec,  9. november 2007

 

Predlagatelj: MNZ Policijska uprava Ljubljana

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za prispevek pri praznovanju Dneva slovenske policije

Datum: Ljubljana, 22. junij 2007

 

Predlagatelj: Lions klub Novo Mesto

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za izvedbo spomladanskega koncerta 19. aprila 2007

Datum: Novo mesto, 25. april 2007

 

Predlagatelj: Policijska uprava Ljubljana - Policijska postaja Litija

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za prispevek pri organiziranju prireditve znakov "ZA SLOVENIJO"

Datum: Litija, 26. februar 2007

 

Predlagatelj: Ministrstvo za notranje zadeve GPU UUP Ljubljana

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 2.letnem preizkusu vodnikov in službenih psov

Datum: Gotenica, 12. do 14. maj 2004

 

Predlagatelj: Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije

ZLATO PLAKETO ZZB NOB SLOVENIJE (slika)

Obrazložitev: za dolgoletno sodelovanje na spominskih proslavah NOB in partizanskih prireditvah

Datum: Ljubljana, 2. april 2003

 

Predlagatelj: Ministrstvo za obrambo - Generalštab Slovenske vojske

BRONASTA PLAKETA SLOVENSKE VOJSKE (slika)

Obrazložitev: za pomemben prispevek pri razvoju, krepitvi in višanju ugleda Slovenske vojske

Datum: Ljubljana, januar 2003

 

Predlagatelj: Ministrstvo za obrambo - 12. gardni bataljon

BRONASTA PLAKETA GARDNEGA BATALJONA (slika)

Obrazložitev: za posebne zasluge, požrtvovalnost in prizadevnost pri razvoju in ugledu 12. gardnega bataljona Slovenske vojske

Datum: Ljubljana, leto 2002

 

Predlagatelj: Občina Veržej

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za izvedbo božično-novoletnega koncerta v Veržeju

Datum: Veržej, 12. december 2002

 

Predlagatelj: HGV društvo HERALDICA SLOVENICA

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje

Datum: Geoss, 7. april 2001

 

Predlagatelj: Organizacijski odbor akcije "Prijatelj - Prijatelju"

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za nesebično pomoč pri izvedbi dobrodelnega koncerta "Prijatelj - Prijatelju"

Datum: Bohinj, 19. januar 2001

 

Predlagatelj: Izorraževalni center MNZ R Slovenije

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za pomoč pri izvedbi proslavitve 50-letnici organiziranega šolanja policijskih psov

Datum: Ljubljana, 1. junij 1999

 

Predlagatelj: Policijsko veteransko društvo "Sever za Pomurje"

SPOMINSKA PLAKETA (slika)

Datum: Murska Sobota, 20. junij 1998

 

Predlagatelj: Mestna občina Slovenj Gradec

PRIZNANJE OBČINE S SREBRNIM GRBOM (slika)

Obrazložitev: za zgledno sodelovanje na prireditvah v našem mestu

Datum: Slovenj Gradec, 19. junij 1998

 

Predlagatelj: Uprava za notranje zadeve Slovenj Gradec

POSEBNO PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: ob 50. obletnici uspešnega sodelovanja

Datum: Slovenj Gradec, 19. junij 1998

 

Predlagatelj: Rotary club Slovenija

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: sodelovanje na Miklavževem koncertu 1997

Datum: Ljubljana, december 1997

 

Predlagatelj: Mestna občina Nova Gorica

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za prispevek pri organizaciji in izvedbi proslave Na svoji zemlji

Datum: Nova Gorica, 20. november 1997

 

Predlagatelj: Lions club Nova Gorica

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na dobrodelni prireditvi

Datum: Nova Gorica, 11. november 1997

 

Predlagatelj: Glasbena mladina ljubljanska

DOBROTNIK (slika)

Obrazložitev: v dokaz hvaležnosti in sodelovanja

Datum: Ljubljana, 1995

 

Predlagatelj: 2. mednarodni festival policijskih orkestrov Budimpešta

SPOMINSKO PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na festivalu

Datum: Budimpešta, 24. april 1994 (št.: 001/595/1994)

 

Predlagatelj: Skupščina občine Logatec

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za pomoč pri izvedbi pri občinskem prazniku

Datum: Logatec, september 1989

 

Predlagatelj: Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

PRIZNANJE (za 13., 15., 16., 17., 19. in 20. Tabor) (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na pevskih taborih

Datum: Šentvid pri Stični, 19. in 20. junij 1982, 16. in 17. junij 1984, 22. in 23. junij 1985, 21. in 22. junij 1986, 18. in 19. junij 1988, 17. in 18. junij 1989.

 

Predlagatelj: Skupščina mesta Ljubljane

PLAKETA MESTA LJUBLJANE (slika)

Obrazložitev: ob 40. letnici delovanja Godbe milice

Datum: Ljubljana, 17. november 1988

 

Predlagatelj: Zvezni sekretariat za narodno obrambo - Glasbeni oddelek

PLAKETA (slika)

Obrazložitev: za plodno in uspešno sodelovanje z vojnim orkestrom Ljubljana, negovanje revolucionarne pesmi in popularizacijo glasbene umetnosti

Datum: Beograd, 17. november 1988

 

Predlagatelj: Zvezni izvršni svet

ZVEZNA PLAKETA VARNOSTI (slika)

Obrazložitev: posebno priznanje za zasluge in prispevek na krepitvi in varnosti SFRJ in za razvijanje in pospeševanje sistema varnosti in družbene samozaščite

Datum: Beograd, številka 22-5/100 z dne, 13. maj 1988

 

Predlagatelj: Limena glazba Lovran

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za večletno sodelovanje

Datum: Lovran, 19. december 1987

 

Predlagatelj: Filharmonično društvo Maniago

SPOMINSKA PLAKETA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje

Datum: Maniago, 5. september 1987

 

Predlagatelj: Zveza lovskih društev Bela Krajina

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje na 13. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije

Datum: Črnomelj, 14. junij 1986

 

Predlagatelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Opatija

DIPLOMA (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje in prispevek k razvoju gasilstva mesta Opatije

Datum: Opatija, 1986

 

Predlagatelj: Papirniški pihalni orkester Vevče

PLAKETA (slika)

Obrazložitev: ob 85. letnem jubileju orkestra Vevče, za medsebojno sodelovanje

Datum: Vevče, 21. junij 1985

 

Predlagatelj: DPD Svoboda "Ludvika Oblaka" Liboje

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 11. reviji narodnih ansamblov

Datum: Liboje, 18. december 1983

 

Predlagatelj: Obrtno združenje Ljubljana Moste-Polje

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na prireditvah ob razstavi obrti v občini Ljubljana Moste-Polje

Datum: Ljubljana, 27. april 1983

 

Predlagatelj: DPD Svoboda  "Ludvika Oblaka" Liboje in Harmonija iz Ljubljane

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 10. reviji narodno zabavnih ansamblov

Datum: Liboje in Žalec, 19. in 20. september 1982

 

Predlagatelj: TVD Partizan Spodnja Šiška Ljubljana

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za dolgoletno razumevanje in pomoč

Datum: Ljubljana, 1982

 

Predlagatelj: Lovska zveza Slovenije-Zveza lovskih družin Ljubljana

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: uspešno sodelovanje na 8. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov

Datum: Bistra, 26. september 1981

 

Predlagatelj: Planinsko društvo Šmarna gora

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za nesebično pomoč pri organizaciji in izvedbi 11. tabora ljubljanskih planincev na Šmarni gori

Datum: Šmarna gora, 11. september 1981

 

Predlagatelj: Zveza lovskih družin Nova Gorica

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na 6. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije

Datum: Vipava, 19. maj 1979

 

Predlagatelj: Lovski pevski zbor Zlatorog in Turistično društvo Vipava

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje v kulturnem programu turistične prireditve Vipavska trgatev 1979

Datum: Vipava, 24. september 1978

 

Predlagatelj: Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenije

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za dolgoletno aktivno sodelovanje

Datum: Grosuplje, 13. julij 1978

 

Predlagatelj: Zvezni odbor Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije

PLAKETA (slika)

Obrazložitev: za poseben prispevek k razvoju ZZB NOV in uresničitvi njihovih ciljev

Datum: Beograd, 4. julij 1978

 

Predlagatelj: Zveza sindikatov Slovenije- Ljubljana Šiška

SREBRNI ZNAK SINDIKATOV SLOVENIJE (slika)

Obrazložitev: za večletno vzorno in učinkovito delovanje pri uresničevanju interesov članstva

Datum: Ljubljana, številka 16/78, z dne, 30. maj 1978

 

Predlagatelj: Festival Ljubljana

SPOMINSKA PLAKETA IN PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za dolgoletno sodelovanje in predstavljanje kulturni vrednot našemu občinstvu

Datum: Ljubljana, 23. junij 1977

 

Predlagatelj: Skupščina občine Ljubljana-Šiška

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje ob prazniku občine Šiške

Datum: Ljubljana-Šiška, 22. junij 1975

 

Predlagatelj: Republiški odbor NOV, Skupščina mesta LJubljane, Organizacijski odbor javne prireditve "V Ljubljani se dobimo"

ZAHVALA (slika)

Obrazložitev: za solidarno sodelovanje na veliki javni prireditvi v Ljubljani

Datum: Ljubljana, 16. september 1973

 

Predlagatelj: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ljubljana

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno udejstvovanje, skrb in prizadevnost v majskih, šolskih, prometno preventivnih in vzgojnih manifestacijah

Datum: Ljubljana, 1. junij 1973

 

Predlagatelj: Gasilska brigada Ljubljana

SPOMINSKA DIPLOMA (slika)

Obrazložitev: ob 50-letnici obstoja Gasilske Brigade Ljubljana

Datum: Ljubljana, 9. september 1972

 

Predlagatelj: Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov SR Slovenije

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje ob 50-letnici organizacije

Datum: Ljubljana, 15. julij 1972

 

Predlagatelj: 10. svečani glasbeni dnevi v Ustru

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: sodelovanje na 8. mednarodnem forumu novodobnih pihalnih orkestrov

Datum: Uster, 2. in 3. oktober 1971

 

Predlagatelj: predsednik Josip Broz Tito

RED ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI (slika)

Obrazložitev: ob dvajsetletnici obstoja in dela za posebne zasluge in uspehe na kulturnem dvigu naših narodov

Datum: Beograd, številka 46, z dne, 7. aprila 1969

 

Predlagatelj: Gojenci SŠNZ

SPOMINSKA GRAFIKA KAJUH (Božidar Jakac 10x15 cm) (slika)

Obrazložitev: za 20. letnico delovanja

Datum: Ljubljana, 27. november 1968

 

Predlagatelj: glasbeno društvo "Parma" iz Trebč pri Trstu

SPOMINSKI PERGAMENT (slika)

Obrazložitev: ob praznovanju 20-letnice ustanovitve Godbe ljudske milice

Datum: Trebče, 25. november 1968

 

Predlagatelj: Občinski svet zveze kulturnoprosvetnih organizacij Idrija

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje na reviji Rudarskih in metalurških pihalnih orkestrih v Idriji ob 300. letnici Idrijske godbe

Datum: Idrija, 11. julij 1965

 

Predlagatelj: Zveza prijateljev mladine okraja Ljubljana

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje v tednu mladosti 1964 na centralni prireditvi Mladi zvoki

Datum: Ljubljana, 23. maj 1964

 

Predlagatelj: TVD Partizan Tabor

SPOMINSKO PRIZNANJE (bronasta grafika) (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje ob 50. letnici delovanja TVD Partizan Tabor

Datum: Ljubljana, 1957

 

Predlagatelj: Osnovna šola Velike Lašče

PRIZNANJE (slika)

Obrazložitev: za uspešno sodelovanje na praznovanjih krajevne skupnosti Rob

 

Predlagatelj: Krajevna konferenca SZDL Zelena jama

PRIZNANJE OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA (slika)

Obrazložitev: za sodelovanje na prireditvah