Sorodne objave

 

GorazdPezdir1Gorazd Pezdir, rojen leta 1969 v Ljubljani, je v Policiji zaposlen od leta 1994. Po končani Gimnaziji Bežigrad je študiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, smer Naravoslovna fizika. Študij je leta 1994 uspešno končal in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir fizike.

Po študiju se je zaposlil na Centru za kriminalističnotehnične preiskave (danes Nacionalni forenzični laboratorij), na Oddelku za fizikalne preiskave. Opravljal je delo forenzičnega izvedenca za preiskave sledi streljanja, rekonstrukcije streljanja, preiskave požarov in eksplozij, preiskave stekla ter preiskave avtomobilskih koles in žarnic.

Po dolgoletnem delu forenzičnega izvedenca je leta 2013 postal vodja Oddelka za fizikalne preiskave Nacionalnega forenzičnega laboratorija, nato pa leta 2016 pomočnik direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Na svoji poklicni poti je aktivno sodeloval v več delovnih skupinah Evropske mreže inštitutov za forenzično znanost (angl. ENFSI - European Network of the Forensic Science Institutes) in se udeležil več usposabljanj v tujini. Je sodni izvedenec za forenzično-kriminalističnotehnične preiskave pri Ministrstvu za pravosodje.

15. aprila 2019 je prevzel funkcijo direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija na Generalni policijski upravi.