rebec1

Danimir Rebec, rojen leta 1963, se je po zaključeni kadetski šoli leta 1982 kot miličnik zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Center. Leto kasneje je bil premeščen na Policijsko postajo Sežana, kjer je opravljal naloge vodje varnostnega okoliša. Od leta 1989 do 1994 je bil zaposlen na Postaji mejne policije Fernetiči kot namestnik komandirja, v tem času pa je eno leto opravljal tudi naloge vršilca dolžnosti komandirja na Postaji prometne policije Koper.

Po zaključeni Pravni fakulteti, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik, se je leta 1997 zaposlil v Oddelku za mejo in tujce na Policijski upravi Koper. Opravljal je naloge policijskega inšpektorja in nato vodje oddelka. Leta 2008 je prevzel vodenje Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Postojna, z združitvijo postojnske s koprsko upravo leta 2011 pa nadaljeval z vodenjem Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Koper.

Kot pripadnik posebne enote milice je na območju Kopra sodeloval v vojni za Slovenijo. Prejel je tudi srebrni znak policije za zasluge za varnost.

1. februarja 2013 je bil imenovan za direktorja Policijske uprave Koper.