Sorodne objave

 

Igor Jadric 2023

Igor Jadrič (1969) je v policiji zaposlen od leta 1992, ko je kot policist pripravnik začel opravljati delo na Policijski postaji Cerknica. Tu je sprva opravljal splošne policijske naloge, pozneje oziroma od leta 1995 dalje do 1. marca 2002 pa dela in naloge policista kriminalista. S tem datumom je nastopil kot pomočnik komandirja, določen za področje kriminalitete na Policijski postaji Postojna. Leta 1999 se je vpisal na takratno Visoko policijsko-varnostno šolo v Ljubljani in leta 2003 tudi diplomiral.

Zaradi službenih potreb in znanja borilnih veščin je bil s 1. januarjem 2003 premeščen na delovno mesto inštruktorja za samoobrambo in praktični postopek v Službi direktorja na takratni Policijski upravi Postojna. 1. julija 2005 je v isti službi prevzel naloge inšpektorja za pritožbe in notranjo zaščito ter jih opravljal do 1. junija 2011. Medtem je nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Mariboru in ga uspešno zaključil leta 2009.

Zaradi ukinitve Policijske uprave Postojna s 1. junijem 2011 je bil premeščen na Policijsko upravo Ljubljana. Tu je opravljal dela in naloge inšpektorja v Službi direktorja. Skrbel je zlasti za področje stroškov prevoza na delo, odgovore po Uredbi o upravnem poslovanju ter odgovore sindikatu. Sodeloval je tudi v strokovnih in splošnih nadzorih v policijskih enotah ter raznih komisijah s področja prijav kršenja pravic zaposlenim. 1. avgusta 2014 je prevzel delovno mesto vodje Oddelka za notranje preiskave v Službi direktorja.

15. oktobra 2020 je postal pomočnik direktorja na Policijski upravi Koper, 4. julija 2022 je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja in s 1. decembrom 2022 za direktorja koprske policijske uprave.