Danijel Lorbek

Danijel Lorbek se je rodil leta 1969 v Mariboru.

Po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1988 je opravljal dela in naloge policista na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Postaji mejne policije Šentilj in Policijskem oddelku Maribor Tabor, kjer je bil tudi vodja varnostnega okoliša. Leta 1993 je bil razporejen na delovno mesto pomočnika komandirja na Policijski postaji Maribor, konec istega leta pa je postal komandir Policijskega oddelka Maribor Tabor. Leta 1996 je prevzel vodenje Policijske postaje Maribor II.

Po kadetski šoli je začel z izrednim študijem na Višji pravni šoli v Mariboru, ki ga je zaključil leta 1991, nato pa je izredni študij nadaljeval še na Pravni fakulteti v Mariboru, ki ga je zaključil leta 1995.

Leta 1998 je bil razporejen na delovno mesto načelnika v Uradu načelnika na Policijski upravi Maribor, leta 2001 pa načelnika mariborskega urada uniformirane policije. Leta 2004 je prevzel vodenje Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi.

Za delo v organih za notranje zadeve in za prispevek k razvoju in krepitvi varnosti je leta 1994 prejel pisno pohvalo, leta 1999 bronasti znak zaslug za varnost, v letu 2008 pa zlati ščit policije. Avstrijski predsednik mu je leta 2008 podelil odlikovanje Veliki častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, na mednarodni konferenci mejnih policij pa je istega leta prejel srebrno zvezdo.

1. maja 2009 je prevzel vodenje Policijske uprave Maribor.