globa

Pri nadzoru nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo smo ugotovili kar 3.744 kršitev 1. februar 2019
Alkohol ubija, največkrat nedolžne 18. avgust 2009