Sorodne objave

 

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu in podobno). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Pešci so v prometnih nesrečah pogosto udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali zato, ker kršijo cestnoprometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu objavljamo nekaj nasvetov.

slika letaka Bodi preViden

Pešci!

 • Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
 • upoštevajte prometne predpise;
 • cesto prečkajte na označenem prehodu za pešce;
 • hodite po pločniku (če obstaja) oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje;
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki!

 • Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci - odstopite jim prednost;
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve;
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebno previdno (pred šolami, v naseljih);
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

 

slika letaka Vozniki, pazite na pešce!Vozniki, pazite na pešce! slika posnetka videa Agencije za varnost prometa Posveti mi pozornostPosveti mi pozornost!

Za večjo varnost pešcev izvajamo številne preventivne in represivne aktivnosti

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da bi že sami čim bolje poskrbeli za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov in podobno). Šolarje, njihove starše in stare starše opozarjamo, naj uporabljajo kresničke in druge odsevne predmete.

Represivne aktivnosti so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

slika policista, ki deli odsevna telesa občanom slika več članov družinei z odsevnimi telesi v temi

Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del dneva krajši in je na cestah slabša vidljivost zaradi megle, dežja, snega itd., policisti:

 • obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije:
 • obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni hoji pešcev:
 • obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po varnih poteh in čez prehode za pešce;
 • redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem);
 • izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave);
 • merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet povsod tam, kjer je problematika pešcev večja;
 • ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti;
 • starše pisno obveščamo o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo otroci.
slika policista, ki deli odsevna telesa občanom risba silhuet več oseb z odsevniki (kresničkami) v temi

Za zagotavljanje varnosti pešcev si policisti prizadevamo skupaj z drugimi institucijami, in sicer: Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Sodelujemo tudi v skupnih preventivnih akcijah, namenjenih pešcem, kot je na primer akcija Bodi preVIDEN.

slika pešcev z odsevniki v zimskem času v temi

Povezane vsebine

Prometna varnost
Vozniki, pazite na pešce!