Sorodne objave

 

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu objavljamo nekaj nasvetov.

bodipreviden

Pešci!

 • Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
 • upoštevajte prometne predpise;
 • prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
 • hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje,
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

 

Vozniki!

 • Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

 

pesci pozorVozniki, pazite na pešce! kresnickaPosveti mi pozornost!

Za večjo varnost pešcev izvajamo številne preventivne in represivne aktivnosti

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov.

Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

odsevnik3 odsevnik4

Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del dneva krajši in je na cestah slabša vidljivost zaradi megle, dežja, snega itd., policisti:

 • obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije,
 • obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni hoji pešcev,
 • obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po varnih poteh in čez prehode za pešce,
 • redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
 • izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
 • merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet povsod tam, kjer je problematika pešcev večja,
 • ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
 • pisno obveščamo starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo otroci.
odsevnik1 IMG 4376 m

Za zagotavljanje varnosti pešcev si policisti prizadevamo skupaj z drugimi institucijami: Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Sodelujemo tudi v skupnih preventivnih akcijah, namenjenih pešcem, kot je npr. akcija Bodi preVIDEN.

zima3