Sorodne objave

 

V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je pravilno prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so povzročitelji nesreče vozili prehitro. Voznike zato opozarjamo, naj bodo bolj pozorni na pešce, pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za lastno varnost tako, da so na cestah še posebno previdni in vidni.

pesci pozor

Voznike osebnih avtomobilov zato opozarjamo, naj bodo pozorni na pešce, še posebno pred zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Voznike še opozarjamo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram in dosledno upoštevajo omejitve hitrosti.

Pešce opozarjamo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo cestnoprometne predpise. Na cestah naj bodo zelo previdni in vidni.

skica

Slika prikazuje mesto stika glave odraslega pešca v odvisnosti od hitrosti osebnega vozila v trenutku trčenja.
 

Iz Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022: Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu, saj spadajo med šibkejše udeležence. Po statističnih podatkih delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah znaša v povprečju 15,3 odstotka (v desetih letih je bilo od skupno 2.912 umrlih oseb 447 pešcev). Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost. Veliko pešcev, predvsem starejših moških, je tudi pod vplivom alkohola, zato prihajajočih vozil ne zaznajo oziroma se ne morejo pravočasno umakniti.  

zebra

Pešcem moramo omogočiti varno prečkanje cestišča!


Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah z udeležbo pešcev, pa je hitrost vozila. Študije namreč kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km/h. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km/h, je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50-odstotna, pri trku s hitrostjo 64 km/h pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90-odstotna

Zato je izjemno pomembno, da v bližini naselij in v naseljih spoštujemo hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevajmo, da imajo pešci prednost. Omogočimo jim varno prečkanje cestišča! 

skica2

Slika prikazuje primerjavo med udarcem vozila pri trku in padcem z višine. Kot je razvidno, je udarec vozila na naše telo pri hitrosti 50 km/h enak padcu z višine 10 metrov. Pri hitrosti 100 km/h je sila udarca enaka padcu z višine 40 metrov, kar pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel. Zgornja meja hitrosti vozila, ki pešcu še daje možnost za preživetje, je torej 50 km/h, optimalna hitrost pa je 30 km/h

Povezane vsebine

Bodi preVIDEN - nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu ter opozorila voznikom
Prometna varnost