Sorodne objave

 

Kot udeleženci v cestnem prometu moramo s svojim ravnanjem storiti vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti za nastanek prometne nesreče. Če kljub temu pride do nje, bodisi da smo v njej udeleženi sami bodisi kdo drug, pa moramo vedeti, kaj storiti oziroma kako ustrezno ukrepati, da bi bile posledice čim blažje.

Kaj storiti, če naletite na prometno nesrečo ali ste ji priča?

slika posledic prometne nesreče pri Kresnicah

 • Vaša dolžnost je, da v primeru prometne nesreče pomagate udeležencem v okviru svojega znanja ter zavarujete kraj nesreče, če tega ne morejo sami. S tem opozorite druge udeležence v prometu in preprečite nastanek novih nesreč.
 • Presodite okoliščine, v katerih ste našli udeležence, zlasti če sami niste videli nesreče ali če je poškodovanec v nezavesti, ter vključite druge, ki so na kraju nesreče.
 • Presodite stanje poškodovanca (zavest, dihanje, srčni utrip, videz in barvo kože, telesna temperatura, krvavitve, nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje ...).
risba Mikija Mustra - prometna nesreča

Kaj sporočiti policiji?

 • Kdo kliče in od kod,
 • kaj se je zgodilo in kako,
 • kje se je zgodilo in kako se do tja najhitreje pride,
 • koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe (lažje, hujše, mrtvi),
 • kaj smo že naredili in kakšno pomoč pričakujemo (avtodvigalo, varilni aparat, reševalci),

Kaj storiti, če ste sami udeleženi v prometni nesreči?

 • Če je kdo v njej umrl ali bil telesno poškodovan, morate takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo oziroma poklicati številko 113 (policija posreduje naprej tudi obvestilo za reševalce).
 • Počakati morate na kraju nesreče in do konca ogleda kraja nesreče ne smete uživati alkoholnih pijač. Izjemoma smete kraj nesreče zapustiti zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi in zaradi obveščanja policije. Ko to opravite, se morate takoj vrniti na kraj nesreče.
 • Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč (npr. na parkirnem prostoru), morate o tem takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo ter jim sporočiti svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu.
 • Če imate pri sebi fotografski aparat ali kamero, kraj nezgode posnemite iz več položajev, da bi pozneje laže ocenili nezgodo.
 • Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda, morate vozilo takoj odstraniti s ceste in izmenjati osebne podatke ter izpolniti in podpisati evropsko poročilo o prometni nesreči. Svetujemo, da ga izpolnite ob vsaki prometni nesreči, saj boste na podlagi evropskega poročila laže uveljavili povrnitev škode.

Povezane vsebine

Prometna varnost
Napotki za ravnanje ob udeležbi v prometni nesreči, mednarodno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in sistem zelene karte