Sorodne objave

 

Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna, prepovedana je tudi z zakonom. Ta določa, da je na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v eno smer, prepovedano voziti v nasprotni smeri.

slika prometnega znaka Stop! Napačna smer Preventivni nasveti voznikom, ki vozijo v nasprotno smer

  • Če voznik ugotovi, da se po avtocesti pelje v napačno smer, naj vozilo takoj ustavi (po možnosti izven vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev).
  • Obvesti naj policijo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje kraja.

Preventivni nasveti drugim voznikom

  • Če so vozniki obveščeni, da jim po avtocesti iz nasprotne smeri prihaja vozilo, naj zmanjšajo hitrost, po potrebi vključijo vse štiri smerne utripalke in vozijo še posebno previdno!
  • Vozijo naj po desnem smernem vozišču in naj ne prehitevajo.
  • O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, naj obvestijo policijo.

Najpogostejši razlogi za vožnjo v nasprotno smer po avtocestah:

  • namerna vožnja v nasprotno smer (neupoštevanje prometne signalizacije, objestna vožnja, stave),
  • vožnja pod vplivom alkohola ali mamil oziroma drugih psihoaktivnih snovi (voznik se ne zaveda svojega dejanja),
  • slabše psihofizične sposobnosti za vožnjo (zlasti nekateri starejši občani niso vajeni vožnje po avtocestah in nehote zapeljejo v nasprotno smer po avtocesti).

Ukrepi policistov

slika prometnega opozorila na avtoceti - vzpostavitev reševalnega pasuPolicisti kršitev zaznajo sami ali pa jih o tem obvestijo vozniki, ki so jo opazili. V takšnih primerih poskušajo policisti nevarnega voznika čimprej ustaviti in vozilo odstraniti na odstavni pas oziroma drug primeren prostor.

O nevarnosti, ki grozi drugim voznikom, obveščajo medije (na primer radie) in upravljavca ceste (da uporabi obvestilne table na portalih).

Lahko tudi upočasnijo in po potrebi preusmerijo promet, kraj zaustavitve vozila (na primer na odstavnem pasu) primerno zavarujejo in drugo.

Kršitelju določijo sankcijo in poskrbijo za varen odvoz vozila. Če kršitelja ne izsledijo takoj, začnejo zbirati dejstva o okoliščinah prekrška, ki so potrebna za prekrškovni postopek (denimo z obvestili drugih voznikov).

slika nesreče na avtocesti, ki je posledica vožnje v nasprotno smer

Povezane vsebine

Na strokovnem posvetu AMZS o nevarnih voznikih, ki vozijo po avtocestah v napačno smer - dodatne informacije tudi v sporočilu za javnost (11. 6. 2015)
Vožnja po avtocesti in hitri cesti
Prometna varnost