Sorodne objave

 

Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh "sedem smrtnih grehov" na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu!

Vozniki na avtocestah bi morali zato dosledno upoštevati nekatera prometna pravila:

 • Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. Tudi na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Voznik lahko svoje vozilo ustavi na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču. Med neurjem, točo ali podobnimi dogodki priporočamo še posebno previdno vožnjo, prilagoditev hitrosti razmeram in izključitev iz prometa na prvem primernem mestu (počivališču, izvozu in podobno).
 • risba pasice za vzpostavitev reševalnega pasu Prehitevanje po desni strani na avtocesti in hitri cesti ni dovoljeno (izjema je ploščad pred cestninsko postajo).
 • Ko je promet gostejši, se velikokrat zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug. Zato priporočamo predvsem vzpostavitev zadostne varnostne razdalje in potrpežljivost, dokler voznik pred vami ne konča prehitevanja.
 • Dosledno upoštevanje varnostne razdalje! Veliko voznikov še vedno ne upošteva določil o varnostni razdalji, predvsem takrat, kadar vozijo za vozilom, ki ga želijo prehiteti.
 • Vožnja po levem voznem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, je prepovedana. Za vožnjo je namenjen desni vozni pas.
 • Od pravočasnega prihoda intervencijskih služb so pogosto odvisna tudi življenja posameznikov.
  Ob zastoju na avtocesti in hitri cesti morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča.Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Ta dolžnost velja vedno, ko se promet zaradi različnih vzrokov ustavi.
 • risba prometnega znaka za vzpostavitev reševalnega pasu Upoštevati je treba vso postavljeno prometno signalizacijo (prometne znake, prižgano rdečo luč pred predori, ki vozniku prepoveduje, da bi zapeljal vanj, talne označbe in podobno).
 • Voznik, ki je ugotovil, da je na avtocesti zapeljal na nasprotni vozni pas, mora svoje vozilo nemudoma umakniti s prometnih površin.
  Predlagamo, da o tem nemudoma obvesti policijo ali upravljavca ceste  in jih zaprosi za zavarovanje kraja ob obračanju vozila. Vozniki pa, ki so bili obveščeni o vožnji takšnega voznika prek sredstev javnega obveščanja, morajo zmanjšati hitrost, po potrebi vklopiti varnostne utripalke in se umakniti na desni prometni pas smernega vozišča (ne smejo prehitevati vozil pred seboj).

Povezane vsebine

Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti rešuje življenja
Vožnja v nasprotni smeri je smrtno nevarna!
Prometna varnost
DARS - Nasveti za varno vožnjo
Nevarna vožnja in druge najpogostejše kršitve v cestnem prometu - posnetki