Za vse, ki vozijo po avtocestah, je vožnja v nasprotno smer izredno nevarna, so poudarili udeleženci strokovnega posveta, ki ga je 9. junija 2015 organizirala Avto-moto zveza Slovenije. Zaradi večplastnosti reševanja te problematike so na posvetu sodelovali strokovnjaki z različnih področij iz vladnega in nevladnega sektorja, med njimi tudi predstavnik policije, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun.

Na slovenskem avtocestnem omrežju se ponovno povečuje število voženj v nasprotno smer. Vodja Sektorja prometne policije je povedal, da so policisti v letu 2014 prejeli približno 200 obvestil o vožnji v nasprotno smer. Od teh so policisti uspeli z globo 1200 evrov in 18 kazenskimi točkami (kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja na kraju dogodka) kaznovati 26 voznikov. Dve nesreči, ki sta bili posledici vožnje v nasprotno smer, sta se končali s smrtjo treh oseb. V obeh primerih sta voznika vozila pod vplivom alkohola.

Udeleženci posveta so izpostavili pet ključnih vzrokov za vožnjo v nasprotno smer pri voznikih, in sicer alkohol, zaspanost za volanom, upad sposobnosti, bolezenska stanja in psihične motnje ter objestnost. Vse to je lahko možen vzrok, zakaj voznik, npr. ob izvozu iz počivališča na avtocesto zapelje v napačno smer. Zaznavamo tri načine nastanka vožnje v nasprotno smer po avtocestah: pri izvozih na avtocesto, na počivališčih, nekaj voznikov pa spremeni smer vožnje kar na sami avtocesti.

Glede reševanja problematike so bili strokovnjaki enotnega mnenja, da naj vsak na svojem področju po svojih najboljših močeh prispeva k zmanjšanju možnosti za pojav voženj v nasprotno smer po slovenskih avtocestah. 

avtocesta dars

Foto DARS


Policija svetuje

Voznik, ki je ugotovil, da je na avtocesti zapeljal na nasprotni vozni pas, mora svoje vozilo nemudoma umakniti s prometnih površin! Predlagamo, da o tem nemudoma obvesti policijo ali upravljavca ceste in jih zaprosi za zavarovanje kraja ob obračanju vozila.

Vozniki pa, ki so bili obveščeni o vožnji takšnega voznika preko sredstev javnega obveščanja, morajo zmanjšati hitrost, po potrebi vklopiti varnostne utripalke in se umakniti na desni prometni pas smernega vozišča (ne prehitevati vozil pred seboj).

Več preventivnih nasvetov v zvezi z vožnjo v nasprotno smer na spletni strani: Vožnja v nasprotno smer je izredno nevarna!

 
Dodatni nasveti policije, povezani z vožnjo po avtocesti, so tudi v rubriki Prometna varnost