Sorodne objave

 

Katere nevarnosti nam grozijo, kadar je naš računalnik povezan v internet?

O nevarnostih pri uporabi interneta se je začelo razmišljati s pojavom novih tehnologij, ki so omogočile velike spremembe - ne le pri komuniciranju, temveč tudi pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Zaradi teh pridobitev pa smo postali tudi bolj ranljivi.

Magnet za napadalce (hekerje, pirate, prevarante, pošiljatelje nezaželenih elektronskih sporočil in podobne "hudobneže") so postali naši osebni in poslovni podatki ter različna varnostna gesla, z zlorabo katerih lahko naredijo velikansko škodo. Med vsemi grožnjami varnosti na internetu predstavljajo tovrstni napadalci eno največjih. Njihove tarče niso samo vladne ustanove in finančne institucije, temveč tudi podjetja in fizične osebe.

Več o tem v brošuri: Varni na internetu  

Dodatna opozorila in nasveti o varni uporabi interneta tudi na spletnih straneh:

Opozorilo pred zlorabami elektronskega bančništva

Opozorilo pred računalniškim virusom Ukash, ki zahteva plačilo globe

BrosuraVarniNaInternetu