Sporočila za javnost

Občan iz Kranja se zahvaljuje policistoma PP Kranj za korekten postopek pri izreku globe za prometni prekršek.