Sporočila za javnost

Zaposlovanje in solanje v policiji naslovnica Kandidati za policiste (kakor tudi kandidati za policiste - nadzornike državne meje) morajo za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje formalne pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije)
 • da nima dvojnega državljanstva
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo
 • veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije 
 • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti (te ugotavljamo v okviru nadaljnega izbirnega postopka)

 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so uvrščeni v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:

 • psihološki in zdravniški pregled
 • razgovor z izbirno komisijo
 • varnostno preverjanje

Več o tem: Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste

 

Povezane vsebine

Razpis za kandidate za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist (objavljen: 1. 2. 2019, rok za prijavo: najkasneje do 18. 3. 2019) *

* Dijaki zadnjega letnika in drugi, ki še niso končali šole in pridobili vozniškega izpita, lahko dokazila pošljejo naknadno, in sicer o zahtevani (V.) stopnji izobrazbe do 11. julija 2019, o vozniškem izpitu B-kategorije do 31. maja 2020.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 00:12 VSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 19:30 VSTOP 45 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 23:42 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 04:45 VSTOP 40 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 01:40 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 14:00 VSTOP 1 ura 15 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 23:31 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 01:00 VSTOP 25 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 23:30 VSTOP 1 ura
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.07.2019 ob 01:00 VSTOP 2 uri
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 00:05 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 17:25 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.07.2019 ob 16:22 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.