Sporočila za javnost

Na državni ravni za usklajeno, strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije skrbi Uprava uniformirane policije, ki jo vodi direktor uprave Danijel Lorbek.

Uprava uniformirane policije

  • načrtuje, organizira, strokovno usmerja in nadzoruje delo notranjih organizacijskih enot,
  • neposredno usklajuje in vodi zahtevne naloge uniformirane policije,
  • sodeluje pri pripravi predpisov z delovnega področja policije,
  • skrbi za izvajanje predpisov z delovnega področja uniformirane policije in obveznosti iz mednarodnih predpisov,
  • na delovnem področju uniformirane policije sodeluje s tujimi organi in organizacijami,
  • skrbi za strokovnost in ustreznost informacij z delovnega področja uniformirane policije, ki jih generalna policijska uprava ali ministrstvo za notranje zadeve posreduje državnim organom in javnosti,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi.

Organiziranost

Sektor splošne policije

Oddelek za javni red in mir
Oddelek za splošno varnost in varnostno načrtovanje

Sektor prometne policije

Specializirana enota za nadzor prometa

Sektor mejne policije

Oddelek za operativo
    - Specializirana enota za nadzor državne meje I
    - Specializirana enota za nadzor državne meje II
Oddelek za upravljanje meja

Center za tujce

Specializirana enota za varovanje, spremstva in vračanje tujcev

Center za prekrškovne zadeve

Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije

Znotraj Uprave uniformirane policije pa kot enota na sklic deluje tudi Posebna policijska enota, ki jo lahko za izvajanje nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave:

Posebna policijska enota

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.