Sporočila za javnost

Sektor opravlja naloge na področjih:

  • varnosti cestnega prometa;
  • izdaje soglasij in mnenj v zvezi s prostorskimi ureditvami v povezavi s prometno infrastrukturo;
  • izdaje mnenj, soglasij in izrednih prevozov tovora;
  • potrjevanja načrtov zavarovanj in izdaj soglasij za mobilne zapore ob športnih prireditvah na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav.

Osnovni delovni področji sektorja sta varnost cestnega prometa in urejanje prometa. Skladno s tem spremlja in analizira varnostne razmere na slovenskih cestah, usmerja in po potrebi usklajuje delo enot za nadzor prometa, preiskovanje prometnih nesreč, preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, ki ogrožajo varnost cestnega prometa, opravlja nadzor in enotam zagotavlja strokovno pomoč.

Spremlja in ocenjuje tudi učinkovitost in sodeluje pri izpopolnjevanju taktike in metod policijskega dela na tem področju, posreduje mnenja in izdaja soglasja v zvezi s prostorskimi ureditvami prometne infrastrukture ter mnenja, soglasja in dovoljenja za prevoze in izredne prevoze ter za zapore ob večjih prireditvah na cesti.

Pri delu za varnost prometa sodeluje z drugimi slovenskimi in tujimi organi in organizacijami ter pripravlja predpise in navodila s tega delovnega področja, sodeluje pri pripravi informacij za javnost ter pri obdelavi in zbiranju statističnih podatkov.

V okviru Sektorja prometne policije deluje Specializirana enota za nadzor prometa, ki neposredno opravlja posebej načrtovane poostrene nadzore prometa, nadzore z videotehničnimi napravami, nadzore tovornih vozil, avtobusov in šol vožnje. Po potrebi spremlja izredne prevoze in prevoze nevarnega blaga ter sodeluje pri izvedbi prireditev na cesti.

Specializirana enota za nadzor prometa

SENP opravlja naslednje naloge neposrednega nadzora cestnega prometa, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju Republike Slovenije:

  • zahtevnejša spremstva izrednih prevozov in humanitarnih pošiljk;
  • varovanja prireditev na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav;
  • spremstva varovanih oseb na cestah;
  • obdelava posnetkov sistema PROVIDA in zapisov digitalnih tahografov;
  • avtomatska obdelava prekrškov, ugotovljenih s stacionarnim radarskim sistemom;
  • naloge v državnem centru za nadzor prometa na avtocestah.

Opravlja naloge prekrškovnega organa.