Sporočila za javnost

Vstop v schengensko območje Slovenija obeležuje tudi z izdajo priložnostne "schengenske" znamke, ki simbolno prikazuje ukinitev mejne kontrole. Pošta Slovenije jo je pripravila na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter jo začela izdajati v petek, 23. novembra 2007.

071127 znamka

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate je znamko pospremil z besedami, da Slovenija z vstopom v schengen prevzema zelo odgovorno nalogo, to je varovati skupno zunanjo mejo po schengenskih standardih v imenu vseh držav članic.

"Veliki" Schengenski sporazum je leta 1985 v majhni luksemburški vasici Schengen podpisalo pet držav članic Evropske unije (Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Nemčija in Francija). Želele so okrepiti sodelovanje med svojimi policijskimi in carinskimi organi, predvsem pa zagotoviti hitrejši pretok blaga in ljudi oz. odpraviti dolge čakalne dobe na mejnih prehodih. Deset let kasneje je teh pet podpisnic skupaj s Portugalsko in Španijo vzpostavilo t. i. schengensko območje brez mejne kontrole na notranjih mejah med državami pogodbenicami. Kasneje so se jim pridružile še druge evropske države: Avstrija, Grčija in Italija leta 1997, Danska, Finska in Švedska pa leta 2001. Skupaj z njimi sta v "schengen" vstopili še dve državi, ki nista članici EU, in sicer Islandija in Norveška.

Temeljna ideja schengna je zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja. Protiutež ukinitvi kontrole na notranjih mejah je bolj temeljit mejni nadzor na zunanjih schengenskih mejah, predvsem zato, da ustavi nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog, trgovino z ljudmi in druge nezakonite dejavnosti. V boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter za zagotavljanje varnosti na celotnem schengenskem območju pa so zelo pomembni tudi drugi ukrepi, kot so čezmejno policijsko sodelovanje, skupna vizumska politika ter izmenjava podatkov v centralnem schengenskem informacijskem sistemu.

Med novinkami v Evropski uniji, ki v letu 2007 vstopajo v schengensko območje (v njem je bilo do sedaj 15 držav), je tudi Slovenija. Proces širitve schengenskega območja na devet novih držav članic se je sedaj zaključil - formalno odločitev o vstopu Slovenije v območje prostega pretoka oseb sprejme Svet EU. S tem se odpravlja mejni nadzor na mejah z Avstrijo in Italijo ter z Madžarsko, obenem pa je okrepljen nadzor na meji s Hrvaško, ker ta ni članica EU.

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.