Sorodne objave

 

Poleti ni nič nenavadnega, če temperature v ozračju sežejo čez 30 stopinj Celzija. Ljudje se temu lahko prilagodimo, za hišne živali pa to ne velja vedno. Te se sicer lahko umaknejo v senco, a svojega kožuha ne morejo sleči. Zato pred odhodom od doma poskrbite tudi zanje!

slika psa v odprtem prtljažnikuUstrezna oskrba vključuje svežo vodo, hrano in seveda senco

Živali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto, zato v vročih dneh potrebujejo ustrezno oskrbo. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih prostorih. Na razpolago naj imajo svežo pitno vodo in hrano.To velja za vse živali, ne samo za pse in mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ.

Posebni pogoji za prevoz živali

Če boste dopust preživeli skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, se je treba zavedati, da Zakon o zaščiti živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažate živali, ki niso sposobne za prevoz. Živali, ki jih boste prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine vode ipd. Če je vaš hišni ljubljenček pes, ga na javnih krajih ne pozabite imeti na povodcu.

Kršitev teh določb pri prevozu kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z živaljo se šteje za mučenje in je kot takšna prekršek, v hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje.

Nasveti lastnikom oziroma skrbnikom živali

 • Med dopustom je treba za hišne ljubljenčke zagotoviti popolno in celovito oskrbo, predvsem pa svežo vodo in hrano.
 • Če se za dlje časa odpravljate od doma, je treba za živali najti bodisi oskrbo na domu bodisi namestitev v centrih za oskrbo (v t. i. hotelih za male živali ali drugih organizacijah).
 • Živalim je treba med prevozom v osebnih vozilih ali drugih transportnih sredstvih omogočiti udobno in predvsem varno vožnjo (uporaba transportnih boksov za prevoz živali) ter se na trasi potovanja večkrat ustaviti in živali omogočiti sprostitev.
 • Če skupaj s svojim hišnim ljubljenčkom potujete v druge države, se pozanimajte o dokumentih, ki jih žival potrebuje za prestop državnih meja. Pozanimati se je treba tudi o nevarnosti kužnih in drugih bolezni na tistem območju.
 • Pri sprehajanju na javnih krajih morajo lastniki oziroma skrbniki imeti pse na povodcih.
 • Nevarnega psa morajo njegovi lastniki oziroma skrbniki opremiti ne le s povodcem, ampak tudi z nagobčnikom. Namestitev nevarnega psa na domu mora biti v zaprtem objektu (pesjaku) in urejena tako, da ga pes ne more zapustiti brez navzočnosti lastnika oziroma skrbnika.
 • Lastniki oziroma skrbniki eksotičnih živali morajo poskrbeti, da te niso nevarne za okolico, in zanje zagotoviti primerno fizično varstvo.


slika vodnika policijskega psa, ki svojemu psu daje vodoPristojnosti policije

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona ima poleg že navedenih služb tudi policija, ki ukrepa ob kršitvah določb. Naloge policije so, da po Zakonu o zaščiti živali obravnava prekrške, ki so v njeni pristojnosti, in po Kazenskem zakoniku obravnava kazniva dejanja mučenja živali.

Poleg tega sodeluje s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni ter jim nudi asistenco pri opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za zaščito živali, kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali čez mejo.

Najpogostejše kršitve

Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji:

 • ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali;
 • nimajo psa na povodcu;
 • nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu;
 • ne zagotovijo vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je žival zato nevarna okolici.

Poskrbite za lastno varnost in varnost drugih. Naj vam dopust oziroma počitnice ostanejo v lepem spominu!

Povezane vsebine

Varnost na dopustu, v gorah, ob vodi, na snegu..