Sporočila za javnost

V četrtek, 29. 11. 2007, ob 12. uri, bomo v prostorih Specializirane enote za nadzor državne meje (SENDM) na Ulici Jožeta Jame 8 v Ljubljani organizirali novinarsko konferenco, kjer vam bomo bolje predstavili, kakšne ukrepe bo za zagotavljanje varnosti v državi izvajala policija, potem ko bodo z vstopom v "schengen" odpravljene mejne kontrole na severni, vzhodni in zahodni meji države oz. na prihodnji notranji schengenski meji.

Vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek in vodja SENDM Dušan Schoenwetter bosta predstavila koncept t. i. izravnalnih ukrepov (tj. ukrepov, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah), policijske enote, ki jih bodo izvajale, in opremo policistov Specializirane enote za nadzor državne meje.

Z vstopom Slovenije v schengensko območje, predvidoma 21. 12. 2007, bo namreč odpravljen nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah. Mejne kontrole na državni meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ne bo več. Kljub temu pa se varnost v notranjosti zato ne bo poslabšala. Načrtovani odpravi mejne kontrole na notranji meji bomo prilagodili organizacijo dela policije, da bi ljudem v Sloveniji kot tudi prebivalcem v EU zagotovili enako raven varnosti, varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja. V ta namen, tako kot druge schengenske države, bomo oz. že izvajamo vrsto t. i. izravnalnih ukrepov. Ti ukrepi se izvajajo tako na notranjih mejah kot v notranjosti države, skozi čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.


Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 00:01 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 3 ure 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2020 ob 00:01 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 15:00 IZSTOP 10 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 03.08.2020 ob 00:15 VSTOP 3 minut
METLIKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 01:20 VSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:15 VSTOP 15 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 21:40 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.