Sporočila za javnost

Naslednji teden, od 26. do 28. 6. 2006, bo na obisku schengenska evalvacijska komisija, ki bo preverjala pripravljenost Slovenije na prevzem schengenskega pravnega reda pri nadzoru prehajanja meja na letališčih.

Komisijo sestavlja devet strokovnjakov iz držav članic Evropske unije ter predstavnika Evropske komisije in Generalnega sekretariata Sveta EU, njeno delo pa vodi strokovnjak iz Avstrije.

Komisiji bomo predstavili organizacijo dela slovenske policije pri nadzoru državne meje, pooblastila, sodelovanje z drugimi državnimi organi, rezultate tega dela ter priprave na polno uveljavitev schengenskega pravnega reda za Slovenijo s poudarkom na letališčih kot mejnih prehodih na zunanji meji. Komisija bo predvidoma preverila tudi delo policije na letališčih Ljubljana Brnik in Portorož.

Obisk komisije je zadnji v vrsti obiskov evalvacijskih komisij po posameznih področjih v zvezi z izvajanjem schengenskega pravnega reda v Sloveniji. Slovenijo so letos že obiskale komisije za področje policijskega sodelovanja, varstva podatkov, nadzora morske meje in nadzora kopenske meje. Temu obisku sledi še obisk komisije za področje izdajanja vizumov na veleposlaništvih Republike Slovenije v tujini.

Po končanem obisku komisije pripravijo poročila o svojih ugotovitvah s priporočili za odpravo pomanjkljivosti, ki jih obravnava pristojna delovna skupina Sveta EU.

 

Obisk komisij je del procesa schengenske evalvacije držav članic EU, ki se želijo vključiti v "schengenski" prostor. V primeru uspešnega zaključka tega procesa in pravočasne zagotovitve delovanja novega Schengenskega informacijskega sistema lahko pričakujemo, da se bo Slovenija vključila kot polnopravna članica v schengensko območje oktobra prihodnje leto, o čemer naj bi sredi prihodnjega leta odločal Svet Evropske unije.

Ker gre za strokovno komisijo, katere naloga je pripraviti poročilo za pristojno delovno skupino Sveta EU, njeni člani ne dajejo javnih ocen oz. izjav o ugotovitvah.

 

Spoštovani novinarji!

Predstavnik policije bo o poteku evalvacijskega obiska in prvih vtisih slovenske strani dal izjavo za medije, in sicer v sredo, 28. 6. 2006, ob 14. uri v sejni sobi na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi 2 v Ljubljani.

 

Sektor za odnose z javnostmi

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 11:30 VSTOP 40 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.07.2020 ob 21:00 VSTOP 4 ure
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 12:00 VSTOP 4 ure
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 11:00 VSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.07.2020 ob 11:59 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.07.2020 ob 11:58 VSTOP 15 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.