Sporočila za javnost

logo_cvz

Uprava za policijske specialnosti
Center za varovanje in zaščito

Ulica Jožeta Jame 8
1000 Ljubljana

Tel: + 386 30 86 100
Fax: + 386 30 86 211
e-mai: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naloge na področju varovanja oseb in objektov opravlja Center za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Uprave za policijske specialnosti. Osnovna naloga centra je, da v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št.63/2013), z oblikami preventivno-operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja varuje pred vsemi grožnjami naslednje osebe in objekte: 

 • šefa tuje države ali člana kolektivnega telesa, ki po ustavi tuje države opravlja funkcijo šefa tuje države, na obisku v Republiki Sloveniji,
 • predsednika Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije ter njune zakonce,
 • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve, ministra za obrambo in ministra za notranje zadeve,
 • predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ostale ministre, generalnega državnega tožilca in direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, generalnega direktorja policije, bivšega predsednika republike, bivšega predsednika vlade,
 • predsedniške kandidate, ki jih varuje od potrditve kandidatur do uradne razglasitve izida volitev Državne volilne komisije,
 • najvišje predstavnike Evropske unije, tujih držav in mednarodnih organizacij, kadar so na obisku v Republiki Sloveniji,
 • objekte in okoliše, v katerih je sedež predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora Republike Slovenije in ministrstva za notranje zadeve,
 • stanovanjske objekte določenih varovanih oseb,
 • objekte in okoliše objektov, v katerih so prostori diplomatskih predstavništev in konzulatov ter mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji,
 • prostore posebnega pomena ob posebnih protokolarnih dogodkih in aktivnostih državnega pomena,
 • po odredbi generalnega direktorja policije tudi druge državne funkcionarje, če je zaradi opravljanja njihove funkcije resno ogroženo njihovo življenje ali osebna varnost, ter druge pomembne tuje osebnosti.

 Optimalna varnost določenih oseb in objektov se zagotavlja z določenimi varnostnimi ukrepi in v kombinaciji z različnimi oblikami varovanja, in sicer:

 

Fizično varovanje

Je eno od oblik varovanja, ki obsega neposredno fizično varovanje in druge ukrepe fizičnega varovanja, ki jih izvajajo policisti, da preprečijo ogrožanje. Fizično varovanje zahteva visoko stopnjo profesionalnosti, popolno predanost in odlično izurjenost. Varovanje izvajajo policisti specialisti – varnostniki, ki se za tovrstno delo usposabljajo po posebnih programih. Poleg splošnega policijskega znanja, ki si ga pridobijo v procesih izobraževanja za poklic policista, v procesu usposabljanja in izobraževanja pridobijo tudi druga specifična znanja in veščine, pomembne za zagotavljanje varnosti varovanim oseb. 

Podobno kot osebe se tudi objekte varuje z neposrednim fizičnim varovanjem ter z drugimi oblikami dela, kot so varovanje s policijskimi patruljami, z opazovalno službo in s preventivnimi pregledi okolice objektov. Varujejo se določeni objekti državnih organov, stanovanjski objekti varovanih oseb, objekti tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev ter rezidenc, protokolarni objekti, objekti prebivanja tujih varovanih oseb med obiski v Republiki Sloveniji ter določeni objekti policije. 


Preventivno in operativno varovanje

Preventivno in operativno varovanje je uporaba in izvajanje varnostnih ukrepov za predhodno delovanje, z namenom preprečevanja ogrožanja varovanih oseb, objektov in prostorov. To pomeni zbiranje in analiziranje informacij ter ocenjevanje ogroženosti varovanih oseb in objektov, organiziranje, načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov za (posredno) in neposredno delovanje na lokacijah, prostorih, objektih zadrževanja, bivanja, nastanitve ali delovanja varovanih oseb in drugih mednarodno zaščitenih oseb v Sloveniji za zaznavanje in preprečevanje ogrožanja. 

 

Tehnično varovanje

S to obliko varovanja pojmujemo načrtovanje, organiziranje in izvajanje vseh oblik tehničnega varovanja. Za ukrepe tehničnega varovanja objektov skrbijo usposobljeni strokovnjaki, ki z uporabo sodobnih alarmnih in videonadzornih sistemov ter sistemov mehanske zaščite zagotavljajo visoko stopnjo varnostnih storitev na tem področju dela.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.