Sporočila za javnost

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

bodipreviden

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo:

Pešci!

 

 • Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
 • upoštevajte prometne predpise;
 • prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
 • hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje,
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

 

Vozniki!

 

 • Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

 

kresnicka

Vozniki, pazite na pešce!

Posveti mi pozornost!

 

Za večjo varnost pešcev izvajamo številne preventivne in represivne aktivnosti

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

odsevnik3-1 odsevnik4-1

 

Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del dneva krajši in je na cestah slabša vidljivost zaradi megle, dežja, snega itd., policisti:

 • obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije,
 • obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni hoji pešcev,
 • obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po varnih poteh in čez prehode za pešce,
 • redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
 • izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
 • merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet povsod tam, kjer je problematika pešcev večja,
 • ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
 • pisno obveščamo starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo otroci.
odsevnik1 IMG_4376-1

 

Za zagotavljanje varnosti pešcev si policisti prizadevamo skupaj z drugimi institucijami: Ministrstvom za promet, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Sodelujemo tudi v skupnih preventivnih akcijah, namenjenih pešcem, kot je npr. akcija Bodi preVIDEN.

 

zima3

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 20:00 VSTOP 30 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:00 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 22:00 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 19:49 VSTOP 2 uri
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 23:30 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 07.08.2020 ob 12:45 IZSTOP 3 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 08.08.2020 ob 18:00 VSTOP 2 uri
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 08.08.2020 ob 18:00 IZSTOP 2 uri 30 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 VSTOP 30 minut
METLIKA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 11:30 IZSTOP 15 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 17:50 IZSTOP 45 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 16:15 IZSTOP 5 minut
PETRINA VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 19:19 IZSTOP 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:00 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 20:00 VSTOP 20 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 19:55 IZSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 17:00 VSTOP 30 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 17:00 IZSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 18:34 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 16:15 VSTOP 25 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:30 VSTOP 1 ura 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:30 IZSTOP 45 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 12:07 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.