18.apr.2019

Frontex

Evropska agencija za mejno in obalno stražo - Frontex v skladu s svojim mandatom skrbi za intenzivno sodelovanje držav članic in medsebojno pomoč ter uveljavljanje vse višjih standardov pri nadzoru zunanje meje.

Več

18.apr.2019

Raziskovalna dejavnost v policiji

Center za raziskovanje in socialne veščine je pristojen za raziskovalno dejavnost na delovnem področju policije in za sodelovanje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

Več

18.apr.2019
18.apr.2019

Medsebojni odnosi

Odnosi med nami temeljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. Takim odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja (Kodeks policijske etike, 2008).

Več

18.apr.2019
18.apr.2019

Etika in integriteta

Center za raziskovanje in socialne veščine nudi strokovno in tehnično pomoč pri upravnem poslovanju Odbora za integriteto in etiko v policiji, ki je posvetovalno telo generalne direktorice policije.

Več

18.apr.2019

Delo policije v večkulturni družbi

Tematika multikulturnosti ni le v pristojnosti policije, ampak celotne civilne družbe. Policija pri temu sodeluje in se povezovanje z vsemi institucijami in subjekti, ki se ukvarjajo s področjem multikulturnosti, kot tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki večinskega prebivalstva, kot tudi predstavniki multikulturnih skupnosti.

Več

18.apr.2019

Kratek pregled razvoja Oddelka za šolanje službenih psov

Začetki šolanja psov za potrebe slovenske policije segajo v leto 1947, ko so honorarni inštruktorji začeli izvajati prve učne programe. Čeprav na tem področju dela ni bilo tradicije, delovne razmere pa so bile zelo skromne, so psi dosegali dobre rezultate, zato je bila že naslednje leto sprejeta odločitev o ustanovitvi centra za šolanje psov.

Več

1.jan.2014
1.jan.2014
1.jan.2014

Vadbeni center Gotenica

Vadbeni center Gotenica (VCG) ima nalogo, da neposredno izvaja programe izpopolnjevanja in usposabljanja policije, sodeluje pri pripravi programov izpopolnjevanja in usposabljanja in varuje objekte in okoliše v centru.

Več

1.jan.2014

Center za raziskovanje in socialne veščine

Center za raziskovanje in socialne veščine izvaja strateške in operativne naloge na naslednjih področjih:

Več

30.mar.2009

Srednjeevropska policijska akademija - SEPA

Srednjeevropska policijska akademija - SEPA (v nem. Mitteleuropäische Polizeiakademie - MEPA) je bila ustanovljena leta 1992 na pobudo Avstrije in Madžarske. Leta 1993 so se ji pridružile še Češka, Slovaška, Poljska in Slovenija, leta 1994 Nemčija in leta 1996 Švica. 22. maja 2001 so notranji ministri teh držav podpisali skupno izjavo o sodelovanju v okviru Srednjeevropske policijske akademije.

Več

30.mar.2009
30.mar.2009

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva sta namenjena kandidatom za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.

Več