Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je 1. decembra 2017 vzpostavila nov sistem sporočanja podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Vzpostavila je tudi register nastanitvenih obratov (RNO).

  • Registrirani gostitelji podatke sporočajo le enkrat, zgolj na AJPES, prek aplikacije eTurizem. Več >>
  • Gostitelji, ki nimajo registrirane dejavnosti, pa svoje goste prijavijo Policiji, prek elektronskega sistema policije za prijavo gostov. Več >>

Pri AJPES so objavili tudi nabor najpogostejših vprašanj in odgovore nanje: