Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Zaradi številnih občanskih vprašanj v zvezi s sistemom eGost, ki smo jih prejeli v zadnjem času, objavljamo naslednje pojasnilo, in sicer do uvedbe novega sistema poročanja o gostih in prenočitvah, ki bo začel veljati 1. decembra 2017, sistem poročanja gostov na policijo ostaja enak. Gostitelji lahko poročate preko ročne knjige gostov ali pa preko sistema eGost.

Začetek uporabe novega Zakona o prijavi prebivališča (z dnem 13. avgusta 2017) še ne spreminja obstoječega načina poročanja, ampak se bo način poročanja o gostih spremenil šele z vzpostavitvijo registra nastanitvenih obratov 1. decembra 2017. Šele takrat se bo začelo poročanje na podlagi nove zakonodaje. 

Tako bodo gostitelji šele 1. decembra 2017 podatke iz knjige gostov začeli sporočati samo prek spletne aplikacije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Na podlagi novega zakona gostitelji namreč ne bodo več pošiljali podatkov o gostih neposredno policiji, pač pa bodo vodili knjigo gostov in podatke iz svojih evidenc poročali prek spletne aplikacije AJPES.

Vse drugačne razlage so napačne.

Dodatne informacije so dosegljive na spletnih straneh Policije in AJPES: