Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Potem ko je bil julija 2016 sprejet nov Zakon o prijavi prebivališča, ki se je začel uporabljati s 13. avgustom 2017, se v praksi pojavljajo različna tolmačenja določb. Da ne bi bilo morebitnih nesporazumov in za lažje razumevanje sprememb na področju prijave gostov objavljamo dodatna pojasnila.

Dodatna pojasnila glede Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1):

  • Po novem so "stanodajalci" na podlagi ZPPreb-1 imenovani "gostitelji".
  • Sistem poročanja se prične spreminjati s 1. 12. 2017, kar pomeni, da bo s 1. 12. 2017 AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO), kamor se bodo morali vpisati vsi tisti gostitelji, ki jih kot nastanitvene obrate določa Zakon o gostinstvu (ZGos). Tisti gostitelji, ki se bodo v RNO vpisali med 1. in 31. 12. 2017, na AJPES pričnejo poročati s 1. 1. 2018, tisti, ki se vpišejo v RNO med 1. 1. in 31. 1. 2018, pričnejo s poročanjem 1. 2. 2018, in tisti, ki se vpišejo med 1. 2. in 28. 2. 2018, pričnejo s poročanjem 1. 3. 2018 (ZPPreb-1 določa, da pričnejo gostitelji poročati o gostih preko aplikacije AJPES naslednji mesec po vpisu v RNO). V RNO se morajo gostitelji vpisat v treh mesecih po njegovi vzpostavitvi, to je do vključno 28. 2. 2018 (novi gostitelji, ki to postanejo od 1. 12. 2017 dalje, se neposredno vpišejo v RNO in pričnejo s poročanjem).
  • Upravne enote (UE) so izdale odločbe za vodenje knjige gostov samo tistim gostiteljem, za katere so prejele soglasja Policije za vodenje e-gostov do vključno 12. 8. 2017. Od 13. 8. 2017 dalje UE ne izdajajo več odločb o načinu vodenja knjige gostov.
  • Od 13. 8. 2017 dalje za elektronsko vodenje knjige gostov zadošča soglasje Policije za uporabo sistema eGosta (brez odločbe UE). To velja za tiste gostitelje, ki so vlogo za vodenje knjige gostov z aplikacijo eGost podali od 13. 8. 2017 dalje oz. tudi tiste, ki še niso dobili soglasja Policije, ker kljub podani vlogi pred 13. 8. 2017 še niso izvedli testiranja eGosta in soglasja ni bilo moč izdati.
  • Od 1. 3. 2018 dalje sistema eGost ne bo več možno uporabljati, takrat se poroča samo po novem sistemu preko AJPES, preko obrazcev iz Pravilnika o prijavi ali odjavi gostov ali preko elektronskega sistema policije (tega uporabljajo samo tisti, ki niso zavezani za vpis v RNO).


Dodatne informacije so dosegljive na spletnih straneh Policije in AJPES (tudi povezave do zakonodaje):