Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Jutri, 1. decembra, bo zaživel nov sistem sporočanja podatkov o gostih in prenočitvah, skupaj z novo vzpostavljenim registrom nastanitvenih obratov. Elektronski sistem, ki naj bi administrativno razbremenil tako ponudnike turističnih sob kot državne organe, smo predstavniki več institucij podrobneje predstavili na današnji skupni novinarski konferenci v organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Težnja vseh sodelujočih pri spremembah zakonodaje glede prijave in odjave gostov je bila, da se postopek poenostavi, poenoti in s tem naredi prijaznejšega zavezancem. Namesto doslej ločenega poročanja podatkov Policiji, Statističnemu uradu RS in občinam bodo odslej gostitelji podatke poročali le enkrat, zgolj na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

AJPES bo tako z jutrišnjim dnem vzpostavila register nastanitvenih obratov, informatizirano javno zbirko podatkov o nastanitvenih obratih, v katero se bodo morali na podlagi vpisa v poslovni register vpisati vsi nastanitveni obrati. Istočasno bo na portalu AJPESzaživel nov sistem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah, poimenovan eTurizem. Gostitelji bodo v elektronsko aplikacijo vpisovali vse zahtevane podatke o svojih gostih.

Obstoječi ponudniki bodo imeli na voljo trimesečno prehodno obdobje za prehod s starega sistema poročanja, kjer so podatke pošiljali na štiri različne naslove, v nov, enotni sistem. Gostitelji, ki še niso vpisani, se morajo v register vpisati do 28. februarja 2018, poročati pa začnejo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu.

Poročanje prek spletne aplikacije pa bo za vse obvezno od 1. marca.

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)  

Na konferenci je poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, AJPES-a in SURS-a sodeloval tudi predstavnik Policije, mag. Tomislav Omejec. Povedal je, da smo v Policiji že pred letom 2010 začeli aktivno sodelovati pri pripravi projekta enotne točke, saj so analize pokazale, da poročanje istovrstnih podatkov več subjektom za gospodarstvo predstavlja znatne stroške. Pojasnil je, da policija zbira osebne podatke o gostih s točno določenim namenom. Potrebuje jih namreč zgolj zaradi primerjave s podatki v svojih evidencah iskanih oseb in pogrešanih oseb. Policija podatkov o gostih tudi ne obdeluje, razen seveda v primerih, ko se evidence uparijo: "Policija prek tega sistema tako ne nadzira, kdo prihaja v Slovenijo oziroma se tukaj namešča. Avtomatsko se uparijo le tisti podatki, ki so v evidencah policije tudi sicer. Šele ko je podatek uparjen, policisti preverijo identiteto in ugotovijo, za kaj gre pri iskanju oziroma pogrešani osebi. V preteklih 10 letih zlorab na tem področju ni bilo zaznanih."

Sodelujoči na novinarski konferenci so vse zainteresirane nazadnje pozvali k ogledu vsebin, ki so že objavljene na njihovih spletnih straneh, in k udeležbi na še preostalih posvetih in izobraževalnih dogodkih (koledar dogodkov eTurizem). Teh se je doslej že udeležilo okoli 1200 posameznikov, še kakih 800 jih pričakujejo.


PG vstopna tockaElektronski sistem policije za prijavo gostov pri gostiteljih, ki nimajo registrirane dejavnosti

Na podlagi novega Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) smo v Policiji pripravili tudi elektronski sistem policije za prijavo gostov.

Aplikacija omogoča vsem tistim posameznikom, ki po Zakonu o gostinstvu niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, da svoje goste prijavijo policiji.

Vstop v aplikacijoTo so:

  • vsi tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oz.
  • tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja.


Če želite dodatne informacije ali če želite vzpostaviti kontakt z nami, nam pišite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Najpogostejša vprašanja o novostih glede prijavljanja gostov: Vprašanja in odgovori 


zlozenka prijava gostovUporabne povezave

AJPES, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Poročanje v turizmu - eTurizem 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Preberite tudi

Nov elektronski sistem policije za prijavo gostov pri gostiteljih, ki nimajo registrirane dejavnosti (16. avgust 2017)

Prijava gosta in turistična taksa (zloženka) 

Nov sistem sporočanja podatkov - eTurizem (zloženka Statističnega urada RS) 


Zakonska podlaga

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)

Zakon o gostinstvu (ZGos)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov