Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 62, leto 2011, številka 1,

 


Članki


Elizabeta Mičovič:

RKK_2011_01

Matjaž Ambrož:


Aleš Bučar Ručman:


Nina Peršak:


Ana Klenovšek, Gorazd Meško:

 

Iz zgodovine

Pavle Čelik:


Prikazi, ocene, recenzije 

Zoran Kanduč: Jeff Ferrell, Keith Hayward, Jock Young, Cultural Criminology - An Invitation (Kulturna kriminologija - povabilo)

Zoran Kanduč: Peter Sloterdijk, Srd in čas - političnopsihološki poskus

Aleš Završnik: Saron Shalev, Supermax


Zapisi 

Gorazd Meško: Letna konferenca Ameriškega kriminološkega združenja (ASC), San Francisco, 17.-21. november 2010

Saša Kmet: Prva letna konferenca Srbskega viktimološkega društva - pravice žrtev in EU: izzivi zagotavljanja pomoči žrtvam


Nove knjige