Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 61, leto 2010, številka 2,

 


Članki


Andrej Lukan in Tadeja Kolenc:

RKK_2010_02

Katja Šugman Stubbs:


Nina Peršak:


Zoran Kanduč:


Aleš Završnik:


Iztok Podbregar in Teodora Ivanuša:

 

Iz prakse

Peter Skerbiš:


Iz zgodovine

Pavle Čelik:


Pregled strokovnih člankov 


Prikazi, ocene, recenzije 

Zoran Kanduč: Bryan S. Turner, Max Weber: From History to Modernity (Od zgodovine do moderne)

Gorazd Meško: Jimmie H. Barrett,  Protecting Court - a Practitioner's Guide to Court Security (Varovanje sodišč  - priročnik za praktike glede varnosti na sodiščih)

Katja Eman: Environmental Crime - a Reader (Ekološka kriminaliteta - učbenik)


Zapisi

Franc Brinc:


Nove knjige