Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 62, leto 2011, številka 3,

 


Članki


Andrej Sotlar, Tomaž Čas:

RKK_2011_03

Igor Bernik, Gorazd Meško:


Vinko Gorenak in Irena Gorenak:


Peter Umek, Petra Čarman:

 

Pregled strokovnih člankov 


Prikazi, ocene, recenzije 

Gorazd Meško: M. Natarajan (ur.), International Crime and Justice, (Mednarodna kriminaliteta in pravosodje)

Miran Mitar: O. Pavičević in B. Simeunović-Patić, O negativnom društvenom junaku (O negativnem družbenem junaku)

Dragan Petrovec: H. Sijerčić Čolić in V. Vranj, Uvod u penologiju i izvršno krivično pravo Bosne i Hercegovine ( Uvod v penologijo in izvršilno kazensko pravo Bosne in Hercegovine)


Zapisi

Katja Drobnič:


Nove knjige