Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 63, leto 2012, številka 2,


Kazalo 


Članki

Jurij Kebe, Jurij Ferme:


Bojan Tičar, Darja Bernik:

RKK_2012_02


Gorazd Meško, Mike D. Reisig, Justice Tankebe:


Igor Lamberger, Bojan Dobovšek, Boštjan Slak:


Mojca M. Plesničar:

 

Pregled strokovnih člankov  

 

Prikazi, ocene, recenzije  

Sabina Zgaga: Mednarodno kazensko pravo

 

Zapisi  

Pavel Jamnik: Delo uredniškega odbora Revije za kriminalistiko in kriminologijo in sprejem "Postopkovnika za izdajanje Revije za kriminalistiko in kriminologijo“

Franc Brinc: Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 2011

Gorazd Meško: Raziskovalno delo Oddelka za kriminalistiko in kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede v letu 2011

Sabina Zgaga: Poročilo s konference »Lubanga: lessons learned«, Haag, marec 2012

Sabina Zgaga: Poročilo s konference »Security and Euro-atlantic perspectives of the Balkans«, Ohrid, maj 2012

 

Nove knjige