Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 63, leto 2012, številka 4,


Kazalo 


Članki

Robert Šumi, Branko Lobnikar, Dana Mesner-Andolšek, Milan Pagon:


Aleš Završnik, Anja Sedej:

RKK_2012_04


Massimo Manzin, Cene Bavec, Sandi Čurin:


Nina Peršak:


Andreja Lutar Skerbinjek:


Eva Bertok, Per Olof Wikstrom, Beth Hardie, Gorazd Meško:


 

Pregled strokovnih člankov 

 

Prikazi, ocene, recenzije 

Katja Eman: Rachel Boba Santos, Kriminalistična analitika s kartiranjem kriminalitete (Crime analysis with crime mapping)

Katja Eman: A. Šelih, A. Završnik (ur.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe (Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi)

Eva Bertok: P.-O. H. Wikström, D. Oberwittler, K. Treiber in B. Hardie, Breaking Rules: The Social and Situational Dynamics of Young People’s Urban Crime (Kršenje pravil: družbena dinamika in dinamika okoliščin kriminalitete mladih iz urbanih okolij)

Miloš Kobal: Matjaž Regovec, The promiscuity papers (Spisi o promiskuiteti)

 

Nove knjige