Sorodne objave

 

Vodje policijskih okolišev na območju Policijske postaje Cerknica so v maju letos sodelovali pri številnih preventivnih akcijah za osnovnošolce: pri kolesarskih izpitih, izpitih za pešce, pri označevanju varnih poti na poti v šolo in drugih.

IMG 0740

V okviru projekta Policist Leon svetuje je vodja policijskega okoliša učencem Osnovne šole Begunje pri Cerknici predaval o varni vožnji s kolesom, uporabi varnostne čelade in spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Šolarji so pokazali veliko zanimanja za varno vožnjo s kolesom v prometu, saj se ta zelo razlikuje od vožnje na poligonu. Po teoretičnem usposabljanju so učenci uspešno opravili še praktični preizkus in si s tem pridobili izpit in nalepko Varno kolo.

IMG 0735

Učenci tretjih razredov so se učili o pomenu prometnih znakov, vožnji v avtomobilu in pravilnem privezovanju z varnostnim pasom, uporabi pločnikov in pravilni hoji čez cesto na zaznamovanem prehodu za pešce in na mestih, kjer ni takšnega prehoda. Ko so uspešno opravili test, jim je vodja policijskega okoliša podelil priznanja za izpit za pešca. 

IMG 0674

Na območju Loške doline pa so učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole Heroja Janeza Hribarja pod vodstvom učiteljice, vodje policijskega okoliša in članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poskrbeli za mlajše učence tako, da so z barvanjem stopinj na pločniku označili varno pot od doma do šole. Kljub slabemu vremenu volja učencev in mentorjev do varnosti njihovih mlajših vrstnikov ni popustila, tako da so svoje delo uspešno končali.

IMG 0676