Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja službenega psa pasme nemški kratkodlaki ptičar z imenom Fire. Poležen je bil 13. aprila 2016 in je mikročipiran, ima potni list. Rok za oddajo ponudb je 27. september 2019.

Psa si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov Celje na naslovu Lokrovec 1, Celje, po predhodnem dogovoru z Nikolajem Zorcem (telefonska številka 03 425 69 20).

Izhodiščna cena za psa znaša 100 evrov. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

Fire pp

Ponudba mora vsebovati tudi vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa policije in podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 27. septembra 2019, do 12. ure, na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 30. septembra 2019 ob 11. uri na Ministrstvu za notranje zadeve.

Vse pogoje razpisa, vprašalnik in obrazec za izjavo najdete na spletni strani notranjega ministrstva, v rubriki Ravnanje s stvarnim premoženjem: Javna zbiranja ponudb.